Råd och stöd till familj

Rollen som förälder är emellanåt komplicerad. Som förälder möter vi olika svårigheter i olika perioder under barnets uppväxt.

Det är inte ovanligt att känslor av maktlöshet, ensamhet och otillräcklighet uppstår när skilda krav och förväntningar möts. Kort sagt olika problem som du som förälder kan känna oro över och där du behöver någon utomstående att prata med. Kommunen erbjuder därför samtal och stöd till dig som förälder. Syftet med samtalen är att stödja och stärka dig som förälder i ditt föräldraskap. Tillsammans lyfter vi fram just din familjs egna resurser och kompetens.
Om du behöver råd och stöd är du välkommen att ringa vår föräldratelefon.
Om du vill lämna en orosanmälan vänligen kontakta Barn- och familjeenhetens mottagning.

Musslan

Musslan/skilda: Gruppverksamhet för barn till skilda föräldrar

Musslan är en gruppverksamhet för dig som är barn eller ungdom (upp till 18 år) som lever i en familj där dina föräldrar är skilda eller inte lever tillsammans. Gruppens syfte är att du skall ges möjlighet att träffa andra barn med liknande erfarenheter.

Musslan/missbruk: Gruppverksamhet för barn till missbrukande föräldrar

Musslan är en gruppverksamhet för dig som är barn eller ungdom (upp till 18 år) som har en förälder som är eller har varit beroende av alkohol eller andra droger. Gruppens syfte är att du skall ges möjlighet att träffa andra barn med liknande erfarenheter och inte känna dig ensam i denna situation.