Förvaltningen för omsorg och arbetsmarknad

Förvaltningen utgör kommunens skyddsnät för människor som av olika sociala skäl behöver råd, hjälp och stöd. All verksamhet bygger på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet. Förvaltningens ansvar är inom äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, arbetsmarknad och LSS stöd och service.

Förvaltningen för omsorg och arbetsmarknad är indelad i flera verksamhetsområden: stöd i ordinärt boende, stöd i särskilt boende, myndighet och resurs, individ- och familjeomsorg – arbetsmarknad samt stöd och service.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Rådhuset
Telefonnummer: 0454-810 00
Öppettider: 07:30-16:30
E-post: oanamnden@karlshamn.se
Postadress: 374 81 Karlshamn

Politisk nämnd

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Förvaltningschef

Torill Skaar Magnusson

Organisation

Stöd i ordinärt boende
Verksamhetschef
Maria Bengtsson

Särskilt boende
Verksamhetschef
Anna Ardegård

Myndighet och resurs
Verksamhetschef
Rebecca Welander

IFO – Arbetsmarknad
Verksamhetschef
Helen Ahlberg

LSS, Stöd- och service
Verksamhetschef
Agneta Lindblom Eriksson