Prästslättsskolan

Årskurs: F-6

Antal elever: ca 340

Driftsform: Kommunal

Öppettider:
Expedition tisdag – fredag kl 8-11
Fritidshem måndag – fredag kl 6.15-18.15

Telefon

Om skolan

I skogsgläntan nära det natursköna området kring Markastugölen ligger Prästslättsskolan som är en grundskola för förskoleklass till och med årskurs 6.

Mår man bra – lär man sig

Lär man sig – mår man bra

Prästslättsskolans vision

Delaktighet, kunskap och trygghet!

  • En välkomnande miljö där vi känner trygghet och blir sedda
  • En inspirerande undervisning med lust att lära
  • Ett positivt arbetsklimat med god arbetsro
  • Eleverna är delaktiga och blir medvetna om sitt lärande
  • En god kommunikation mellan hem, fritids och skola

På skolan har vi flera råd som eleverna ges möjlighet att delta i. Genom elevråd, matråd, miljöråd och medieråd stärker vi elevernas förmågor att ta eget ansvar, kommunicera, leda och lyssna på andra.

Vi vill ge alla elever en meningsfull återhämtning mellan lektionerna. Därför erbjuder vi planerade rastaktiviteter med pedagogiskt stöd varje dag förutom spontanlek.

På skolan ges det möjlighet till lärarledd läxtid efter skoltid vid minst ett tillfälle i veckan.

På Prästslättsskolan tror vi på kvalitet, därför är det viktigt för oss att verksamheten består av personal som har rätt behörighet och kompetens. Kompetensutveckling är en viktig del för att få en fungerande, utmanade och levande verksamhet under elevernas hela skoldag. Därför är olika typer vidareutbildningar något som Prästslättsskolan prioriterar.

Vi har utmärkelsen Skola för hållbar utveckling (HUT). Utmärkelsen som vi fått av Skolverket är en bekräftelse på att skolans arbete för hållbar utveckling är kopplat till de aktuella styrdokumenten i skolan. Utmärkelsen ges för tre år i taget.