Parkeringsinformation

Tidsbegränsningar

I blå zon är p-tiden 24 timmar med avgift vardagar 9-18, lördagar 9-14.
I grön och röd zon är p-tiden 2 timmar med avgift vardagar 9-18, lördagar 9-14. (Från den 12 oktober är p-tiden max 4 timmar med avgift vardagar 9-18, lördagar 9-14 i grön zon.)
Avvikelser kan förekomma inom zonerna.
Har du tid kvar på din parkeringsbiljett kan den användas i samma zon eller zon med lägre avgift.

Servicegator

På gatorna inom de centrala delarna av Karlshamn är det servicegator med parkeringsförbud måndagar – torsdagar 07:00 – 09:00. Parkeringsförbuden är till för att underlätta skötseln och underhållet av våra gator. Även andra arbeten försöker planeras in på de dagar som parkeringsförbud råder.

För att få reda på om just den gatan du avser att parkera på är en servicegata så finns det placerade vägmärken i början av kvarteret om vilka parkeringsregler som gäller.

Parkeringsanmärkning och kontrollavgift

Gatumark eller allmän platsmark

Har du fått en parkeringsanmärkning som du vill bestrida ska du göra detta till Polismyndigheten. Observera att du måste betala parkeringsanmärkningen innan du bestrider.

Gå till Polisens webbplats

Tomtmark eller kvartersmark

Har du fått en kontrollavgift utfärdat på ditt fordon som du vill bestrida ska du göra detta till det företag som utfärdat kontrollavgiften. Mer information och råd kan du söka i följande dokument.

Parkering på tomtmark – regler och konsumentråd (pdf)