Bestrida parkeringsanmärkning eller kontrollavgift

Gatumark eller allmän platsmark

Har du fått en parkeringsanmärkning som du vill bestrida ska du göra detta till Polismyndigheten. Observera att du måste betala parkeringsanmärkningen innan du bestrider. För mer information och för att bestrida en parkeringsanmärkning, besök polisens webbplats:

Parkeringsanmärkning – Polisen

Tomtmark eller kvartersmark

Har du fått en kontrollavgift utfärdat på ditt fordon som du vill bestrida ska du göra detta till det företag som utfärdat kontrollavgiften. Mer information och råd kan du söka i dokument nedan:

Parkering på tomtmark – regler och konsumentråd (dokumentet öppnas som pdf)