Stiftelsen Johan Ingemanssons hjälpfond för Elleholm och Mörrum

Du som bor i Mörrum och Elleholms församling och av sjukdom eller annat är i behov av ekonomisk hjälp för att mildra vardagen kan ansöka om medel från Stiftelsen J Ingemanssons fond Mörrum och Elleholm. För mer information kontakta stiftelsens ordförande Marco Gustafsson på telefon  072-150 22 02.