Kart- och mättjänster

Vänd dig till kommunen om du vill beställa kartor (analoga eller digitala),  husutsättning, lägeskontroll, gränsutvisning, detaljmätning samt adressättning av fastigheter och lägenhetsnummer.

Beställ kartor för bygglov eller anmälan

Kommunen hjälper dig med utsättning, inmätning och lägeskontroll samt tar fram utdrag ur primärkarta (situationsskiss) och upprättar nybyggnadskarta inför bygglov. Nybyggnadskarta och utdrag ur primärkartan fungerar som underlag där du sedan ritar in det du planerar att bygga. Bygglovshandläggaren avgör vilket underlag som krävs i ditt ärende. Du kan få ut kartor som visar fastighetsgränser, byggnader, vägar/gator samt höjder. Alla kartor som du beställer från kommunen kan du få i olika dataformat (t ex CAD-format och PDF) eller utskrivet på vanligt papper.

Prisexempel för husutsättning av 6 hörn, Grov och Fin samt höjdfix:

Huvudbyggnad 100 m2 – 6890 kr inkl. moms

Komplementbyggnad (övrig byggnad, tillbyggnad, garage) 50 m2 – 3100 kr inkl. moms

Fastighetsinformation och lantmäteriverksamhet

För frågor om fastighetsförrättning, avstyckning, fastighetsbestämning, särskild gränsutmärkning och annat av fastighetsrättslig karaktär ber vi er ta kontakt med statliga Lantmäteriet på 0771-636 363, som handlägger dessa ärenden för fastigheter inom Karlshamns kommun.

Lantmäteriet har dessutom många användbara E-tjänster för privatpersoner, där du bl a kan få information om din egen fastighet och fastighetsägare.

Digitala karttjänster

I karttjänsterna nedan kan du även se flygfoton, mäta i kartan, visa och söka position eller fastighet/adress, dela kartbilden med en länk eller skriva ut den som PDF.

  • Om du vill ha ett utdrag ur kommunens primärkarta (situationsskiss) kan du använda vår e-tjänst.
  • För att se om din fastighet ingår i planlagt område och vad detaljplanen medger så kan du använda dig av vår Digital karttjänst om detaljplaner.
  • Karlshamns innerstad är riksintresse för kulturmiljö. Vill du läsa mer om byggnaderna och kvarteren så kan du använda vår Digitala karttjänst om byggnaderna i rutnätsstaden. I tjänsten kan du söka kvarter eller adress och se vad som gäller för respektive kvarter i Bevarande- och utvecklingsplanen. Du kan ladda ner hela planen, se riksintressets utbredning i kartan och klicka dig fram till beskrivningar och dokument hos Länsstyrelsen.