Kart- och mättjänster

Vänd dig till kommunen om du vill beställa kartor, flygbilder, utstakningar och lägeskontroller.

Beställ kartor och tjänster

Kommunen hjälper dig med utstakning och lägeskontroll samt tar fram utdrag ur primärkarta och nybyggnadskartor inför bygglov. Utdrag ur primärkartan och nybyggnadskartan fungerar som ett underlag där du sedan ritar in det planerar att bygga. Du kan få ut kartor som visar fastighetsgränser, byggnader, vägar och gator samt höjder. Alla kartor som du beställer från kommunen kan du få i olika dataformat eller utskrivet på vanligt papper. Kommunen kan även hjälpa dig med gränsutvisning.

Fastighetsinformation och lantmäteriverksamhet

För frågor om fastighetsförrättningar, avstyckningar, fastighetsbestämning och särskild gränsutmärkning och andra frågor av fastighetsrättslig och teknisk karaktär ber vi er ta kontakt med statliga Lantmäteriet på 0771-636 363, som handlägger dessa ärenden för fastigheter inom Karlshamns kommun.

Digitala karttjänster

  • För att se om din fastighet ingår i planlagt område och vad detaljplanen medger så kan du använda dig av vår

Digital karttjänst om detaljplaner.

Karlshamns innerstad är riksintresse för kulturmiljö. Vill du läsa mer om byggnaderna och kvarteren så kan du använda vår Digitala karttjänst om byggnaderna i rutnätsstaden. I tjänsten kan du söka kvarter eller adress och se vad som gäller för respektive kvarter i bevarande och utvecklingsplanen. Du kan ladda ner hela planen, se riksintressets utbredning i kartan och klicka dig fram till beskrivning och dokument hos Länsstyrelsen. Du kan även se flygfoton, mäta i kartan, visa och söka position, dela kartbilden med en länk eller skriva ut den som PDF.