Fakturera kommunen

Alla inköp som görs av Karlshamns kommun ska faktureras som e-faktura.

Har du levererat varor eller tjänster till Karlshamns kommun vill vi att du fakturerar oss elektroniskt. Det finns flera sätt att göra detta på och du har kanske redan idag ett system eller köper en tjänst, där du kan skicka elektroniska fakturor.

Elektronisk fakturering

Karlshamns kommun tar emot e-fakturor via Peppol-nätverket.
Peppol ID: 0007:2120000845

Under en övergångsperiod kan man skicka Svefaktura via:

GLN: 7350011310005
Organisationsnummer: 212000-0845

Du som inte e-fakturerar idag

Om du har ett affärssystem går det oftast att skapa e-fakturor i systemet. Är du osäker på hur, fråga din systemleverantör.
Om du inte har någon systemlösning finns det ett flertal fakturaportaler tillgängliga. Här är ett exempel på en kostnadsfri sida där du kan skapa din faktura.

Vi kan också hjälpa dig med att använda fakturaportalen via Visma. Maila ditt organisationsnummer, företagsnamn och mailadress så återkommer vi. Du når oss på e-handel@karlshamn.se.

Viktigt att märka fakturan för att den ska komma rätt

För att fakturan ska kunna styras till rätt mottagare behöver fakturan märkas med fakturareferens som är en kod som enbart består av sju siffror, ingen övrig information får alltså anges tillsammans med koden. Kommunens beställare ska alltid uppge denna kod vid beställningstillfället, om beställaren inte uppger någon referenskod ber vi dig att efterfråga detta. Om du registrerar din faktura i fakturaportalen anger du detta nummer i fältet som är märkt med Ert referensnummer eller motsvarande.

Läs mer om e-handel här.

För övriga frågor eller mer information kring e-faktura kontakta oss via
e-handel@karlshamn.se

Fakturaadress:
Karlshamns kommun
BOX 398
737 26 Fagersta