Vill du arbeta som tolk?

Är du intresserad av att jobba som tolk? På denna sida kan du läsa mer om vilka krav som ställs och hur du går till väga för att bli tolk.

Tolkförmedlingen rekryterar i första hand auktoriserade tolkar och utbildade tolkar. Rekrytering sker endast när det finns ett behov av fler tolkar.

Vill du arbeta som tolk?

Är du intresserad av att bli tolk men saknar utbildning? Gå in på Bli tolks webbsida. Där kan du läsa mer om hur du utbildar dig till professionell tolk samt se kommande utbildningar.

Om det inte finns någon tolkutbildning eller auktorisation i ditt modersmål så kan du genomgå ett rekryteringstest för att bedöma din lämplighet att arbeta som tolk.

För att kunna få tolkuppdrag krävs följande:

  • Du måste kunna läsa och förstå informations- och facktexter samt kunna skriva på svenska och tolkspråket.
  • Du bör ha en god utbildningsbakgrund samt samhällsorientering om Sverige och landet där tolkspråket talas.
  • Att du genomgått de tester och utbildningar som tolkförmedlingen kräver.
  • Att du är flexibel, samarbetsvillig samt har en förmåga att bemästra de situationer som du som tolk kan komma att ställas inför i ditt arbete.

Som tolk ställs även krav på att du förhåller dig neutral i dina tolkningar och att du inte ger uttryck för dina egna åsikter eller känslor. Enligt god tolketik måste du även avsäga dig ditt uppdrag om en jävsituation skulle uppstå. Du förväntas även uppträda balanserat samt iaktta tystnadsplikt.

Klarar du kraven och vill arbeta som tolk?

Om du klarar kraven är du välkommen skicka in en intresseanmälan till Tolkförmedlingen. De tar sedan kontakt med dig när de behöver en tolk i ditt aktuella språk. Utbildning och kursmaterial bekostas av Tolkförmedlingen.