Rehabilitering

Du som upplever svårigheter med förflyttningar, personlig vård eller andra problem som gör att du har svårt att klara din vardag kan få hjälp av rehabiliteringsenheten. Det gäller både om du bor i eget eller särskilt boende. Rehabenheten består av arbetsterapeuter, fysioterapeuter och sjukgymnaster.

Vad du kan få hjälp med

En arbetsterapeut, fysioterapeut eller sjukgymnast avgör om du har rätt till rehabiliteringsinsats i hemmet, eller om du ska söka dig till annan vårdgivare. Vilket stöd du behöver bestäms i samråd med arbetsterapeut, fysioterapeut eller sjukgymnast och insatserna utformas efter dina behov. Hur lång tid du får vänta beror på dina vårdbehov och den befintliga vårdkön.

Hos oss kan du få tips och råd om hur du kan anpassa din hemmiljö och dina vardagliga aktiviteter för att kunna leva ett mer självständigt liv. Vi kan även hjälpa dig med att prova ut hjälpmedel vid behov.

Din egen insats är en viktig framgångsfaktor i din rehabilitering för att du ska nå de mål som vi tillsammans har kommit överens om. Vi dokumenterar det stöd du får från oss i en journal. Detta för att vår verksamhet omfattas av hälso- och sjukvårdslagstiftningen och patientdatalagen.

Kontakt

För att komma i kontakt med rehabiliteringsenheten kontakta servicecenter så hjälper de dig vidare. Kontaktuppgifter finns här på sidan.