Rehabilitering

Rehabenheten består av arbetsterapeuter och fysioterapeuter som finns till för att hjälpa dig som upplever svårigheter med förflyttningar, personlig vård eller andra problem som gör att du har svårt att klara din vardag. Du kan få hjälp av rehabiliteringsenheten både om du bor i eget eller särskilt boende.

Vad du kan få hjälp med

Vilket stöd du behöver bestäms i samråd med arbetsterapeut eller fysioterapeut och insatserna utformas efter din hemmiljö. Du kan få tips och råd om hur du kan anpassa din hemmiljö och dina vardagliga aktiviteter för att kunna leva ett mer självständigt liv.

Av enhetens arbetsterapeuter kan du få tips och råd om hur du kan anpassa din hemmiljö och dina vardagliga aktiviteter för att kunna leva ett mer självständigt liv. De kan även hjälpa dig med att prova ut hjälpmedel vid behov.

Alla hembesök är kostnadsfria.

Kontakt

För att komma i kontakt med rehabiliteringsenheten kontakta servicecenter så hjälper de dig vidare. Kontaktuppgifter finns här på sidan.