Rehabilitering

För dig som upplever svårigheter med förflyttningar, personlig vård eller andra problem som gör att du har svårt att klara din vardag så finns rehabenheten.  

Rehabenheten består av arbetsterapeuter och fysioterapeuter som finns till för att hjälpa dig för att du ska kunna känna dig trygg och säker hemma. Du kan få hjälp av rehabenheten både om du bor i eget eller särskilt boende.

Vad kan du få hjälp med?

Vilket stöd du behöver bestäms i samråd med arbetsterapeut eller fysioterapeut och insatserna utformas efter din hemmiljö.

Av enhetens arbetsterapeuter kan du få tips och råd om hur du kan anpassa din hemmiljö och dina vardagliga aktiviteter för att kunna leva ett mer självständigt liv. De kan även hjälpa dig med att prova ut hjälpmedel vid behov.

Rehabenhetens fysioterapeuter kan hjälpa dig med råd och stöd gällande vad du kan göra för att förbättra eller behålla dina funktioner för att leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt. Det är även fysioterapeuterna du vänder dig till om du har behov av gånghjälpmedel.

Alla hembesök är kostnadsfria.

Kontakt

För att komma i kontakt med rehabenheten var god kontakta Sevicecenter så hjälper de dig vidare.