Rehabilitering

Du ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt trots funktionsnedsättningar, med eller utan hjälpmedel.

Rehabenheten vänder sig till dig som har svårigheter och problem i hemmet eller i närmiljön. Det kan handla om förflyttningar, personlig vård eller andra situationer som gör att du har svårt att klara din vardag. Målet är att du ska känna dig trygg och säker hemma och kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Inom rehab arbetar arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter.

Arbetsterapeut

Arbetsterapeuten hjälper dig med råd och tips på hur du kan anpassa dina vardagliga aktiviteter och din hemmiljö. Samt hjälper till att prova ut hjälpmedel för att underlätta din vardag.

Det spelar ingen roll om du bor i eget eller i särskilt boende och alla insatser utformas tillsammans med dig och utifrån din hemmiljö.

Sjukgymnast/fysioterapeut

Fysioterapeut är den nya yrkesbeteckningen på sjukgymnast. Av fysioterapeuten kan du få råd och stöd om hur du förbättrar eller behåller dina funktioner för att kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.

Fysioterapeuten kan också hjälpa dig att prova ut ett lämpligt gånghjälpmedel om du har behov av det.

Du kommer i kontakt med kommunens rehabilitering via kommunens servicecenter. De lotsar dig vidare till den arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut som arbetar i det område där du bor.

Hembesök är kostnadsfria.