Parkering

I Karlshamn finns det både gratis och avgiftsbelagd parkering. Du kan betala med mynt, kort eller mobiltelefon via appen Easy Park eller sms. På varje parkeringsautomat framgår det tydligt vilken taxa som gäller för parkeringsavgiften.

Om du löst parkering i någon av våra parkeringsautomater med digitalt kvitto och inte hittar ditt kvitto kan du söka i vår portal efter kvittot.
Sök kvitto

Parkera med appen Easy Park

Ladda ner appen Easy Park här eller genom att söka på den i mobiltelefonens App Store eller Google Play. Registrera ett konto som du sedan kan använda vid all avgiftsbelagd parkering i Karlshamn.
Kontakta Easy Park om appen inte fungerar.
Besök Easy Parks webbplats här

Så här mycket kostar det att parkera

Avgiftssystemet är indelat i 5 olika parkeringszoner:

Torget (gul zon): 15 kr/timme.
Röd zon: 10 kr/timme.
Grön zon: 6 kr/timme.
Blå zon: 3 kr/timme eller 300 kr/30 dagar (30-dagarsbiljett går att lösa både i appen Easy Park och i parkeringsautomat).
Resecentrums 14-dygnsparkering: 1 kr/timme.

Felanmälan

Om en biljettautomat är ur funktion eller om du vill anmäla ett fel är du välkommen att fylla i en felanmälan.

Så här länge får man parkera i zonerna

I blå zon är parkeringstiden 24 timmar med avgift vardagar 9-18, lördagar 9-14.
I grön är parkeringstiden 4 timmar med avgift vardagar 9-18, lördagar 9-14.
I röd zon är parkeringstiden 2 timmar med avgift vardagar 9-18, lördagar 9-14.
Avvikelser kan förekomma inom zonerna.
Har du tid kvar på din parkeringsbiljett kan den användas i samma zon eller zon med lägre avgift.

Utanför centrum får du stå på de kommunala gatorna i 24 timmar. Undantaget är om det finns en P-skylt med tilläggstavla som anger att parkering bara är tillåten mellan vissa tider.

Varför är det parkeringsförbud på en del gator på vardagar klockan 07:00-09:00?

I centrumkärnan är det parkeringsförbud på vissa gator på olika dagar mellan klockan 07:00-09:00. Parkeringsförbuden är till för att underlätta skötseln och underhållet av våra gator. Även andra arbeten försöker planeras in på de dagar som parkeringsförbud råder.

Läs mer

Bestrida parkeringsanmärkning eller kontrollavgift
Parkeringsregler för motorcykel