Parkering

Välkommen att parkera på någon av våra ca 700 lättillgängliga 
P-platser i centrala Karlshamn som är till för alla som bor och besöker vår kommun.

I centrum får du parkera där det finns en parkeringsskylt. Det är viktigt att du tittar på skylten eftersom den visar hur länge du får stå och om du ska betala en avgift.
Utanför centrum får du stå på de kommunala gatorna i 24 timmar. Undantaget är om det finns en P-skylt med tilläggstavla som anger att parkering bara är tillåten mellan vissa tider.

Om du löst parkering i någon av våra parkeringsautomater med digitalt kvitto och inte hittar ditt kvitto kan du söka i vår portal efter kvittot.

Sök kvitto