Jourfamilj

En jourfamilj är ett familjehem som med kort varsel kan ta emot barn eller ungdomar som behöver omedelbart skydd eller stöd. Barnet bor i jourhemmet en kortare period, ofta i väntan på ett familjehem. Släkting- och nätverkshem kallas familjer i barnets nätverk som kan vara aktuella för uppdrag som familjehem.

I första hand ska socialtjänsten ta reda på om barnet kan bo hos en släkting eller någon i nätverket, men det är inte alltid möjligt att hitta ett sådant hem.

För frågor gällande jourfamilj kontakta Servicecenter på 0454-810 00 eller info@karlshamn.se så hjälper vi dig att få prata med rätt person.