Välj typ:
Driftstörning ikon Driftstörningar
Pågående arbete ikonPlanerade arbeten
Avslutade arbete ikon Avslutade
Visa alla

Driftinformation

Här ser du vilka planerade och aktuella arbeten som är på gång i Karlshamns kommun.

Driftstörning

Beskärning av träd Christopher Schrödersgatan, Karlshamn

Under perioden 2-4 oktober kommer lind-träden på Christopher Schrödersgatan vid Stortorget i Karlshamn att beskäras av arborister. Det görs för att tr...

Driftstörning

Upprustningar i Svängstaparken

Med start i oktober/november påbörjas mindre upprustningar i Svängstaparken. Bland annat kommer vi placera ut nya möbler, vilket kan innebära att någr...

Driftstörning

Upprustningar vid Redartorget, Karlshamn

Med start i september/oktober påbörjas växtplantering vid Redartorget i Karlshamn. Vänligen håll avstånd till arbetande personal och maskiner samt res...

Driftstörning

Upprustningar i Mieåparken, Karlshamn

Med start i september/oktober påbörjas växtplantering i Mieåparken, mellan Christopher Schrödersgatan och Kyrkogatan.  Vänligen håll avstånd till arbe...

Driftstörning

Upprustningar i Badhusparken, Asarum

Med start vecka 37 påbörjas mindre upprustningar i Badhusparken. Bland annat kommer vi plantera nya växter, vilket kan innebära att några gångvägar i...

Driftstörning

Upprustningar i Körmölleplan, Karlshamn

Med start i september/oktober påbörjas mindre upprustningar i parken Körmölleplan. Bland annat kommer vi plantera nya växter, vilket kan innebära att...

Driftstörning

Upprustningar i Rosengården, Karlshamn

Med start vecka 37 påbörjas mindre upprustningar i parken Rosengården. Bland annat kommer vi plantera nya växter, vilket kan innebära att några gångvä...

Driftstörning

Asfaltering på Siggarpsvägen

Tisdagen den 12 september asfalterar vi Siggarpsvägen med återvunnen asfalt.Vägen är avstängd för fordonstrafik, men boende kan ta sig till sin fa...

Driftstörning

Asfaltering på Långakärrvägen

Tisdagen den 12 september asfalterar vi Långakärrvägen och en del av Pengabergsvägen i Karlshamn.Trafiken kan ta sig fram, men vi rekommenderar at...

Driftstörning

Skogliga åtgärder Asarum

Med start vecka 34 genomförs åtgärder i flera skogsområden i Karlshamns kommun. Åtgärder som ska genomföras är föryngringsavverkning och gallring av s...

Driftstörning

Skogliga åtgärder Svängsta

Med start vecka 34 genomförs åtgärder i flera skogsområden i Karlshamns kommun. Åtgärder som ska genomföras är föryngringsavverkning och gallring av s...

Driftstörning

Skogliga åtgärder Korpadalen

Med start vecka 34 genomförs åtgärder i flera skogsområden i Karlshamns kommun. Åtgärder som ska genomföras är föryngringsavverkning och gallring av s...

Driftstörning

Skogliga åtgärder Hagaslätt

Med start vecka 34 genomförs åtgärder i flera skogsområden i Karlshamns kommun. Åtgärder som ska genomföras är föryngringsavverkning och gallring av s...

Driftstörning

Skogliga åtgärder Långekärr

Med start vecka 34 genomförs åtgärder i flera skogsområden i Karlshamns kommun. Åtgärder som ska genomföras är föryngringsavverkning och gallring av s...

Driftstörning

Skogliga åtgärder Prästslätten

Med start vecka 34 genomförs åtgärder i flera skogsområden i Karlshamns kommun. Åtgärder som ska genomföras är föryngringsavverkning och gallring av s...

Driftstörning

Störning på trafikljus i Karlshamn

I samband med asfalteringsarbeten nyligen skadades ett antal slingor som styr hur trafikljusanläggningarna prioriterar. Trafikljusen fungerar men styr...

Driftstörning

Parkbelysning ur funktion i Hamnparken, Karlshamn

Delar av belysningen i Hamnparken i Näsviken i Karlshamn är släckt på grund av ett kabelfel. Felsökning pågår. Åtgärd kan dröja då vi har låg bemannin...

Driftstörning

Trädplantering längs Forsbackavägen, Mörrum

Under sen höst kommer kommunen påbörja arbetet med att fälla den allé med björkar som står längs Forsbackavägen. Träden har nått sin slutålder och bed...

Driftstörning

Markarbeten i centrala Mörrum, Sölvesborgsvägen/Stationsvägen

I mitten av november 2022 påbörjades arbetet med att göra i ordning en ny plats för en stor julgran i Mörrum vid Sölvesborgsvägen / Stationsvägen. Nu...

Driftstörning

Ny sträckning på det blå spåret i Långasjönäs

Delar av blå spåret i Långasjönäs naturreservat har fått en ny sträckning. Denna är utmärkt i fält, men finns inte med på någon karta. Spåret är nu ba...

Planerade arbeten

Beskärning av träd Christopher Schrödersgatan, Karlshamn

Under perioden 2-4 oktober kommer lind-träden på Christopher Schrödersgatan vid Stortorget i Karlshamn att beskäras av arborister. Det görs för att tr...

Planerade arbeten

Upprustningar i Svängstaparken

Med start i oktober/november påbörjas mindre upprustningar i Svängstaparken. Bland annat kommer vi placera ut nya möbler, vilket kan innebära att någr...

Planerade arbeten

Upprustningar vid Redartorget, Karlshamn

Med start i september/oktober påbörjas växtplantering vid Redartorget i Karlshamn. Vänligen håll avstånd till arbetande personal och maskiner samt res...

Planerade arbeten

Upprustningar i Mieåparken, Karlshamn

Med start i september/oktober påbörjas växtplantering i Mieåparken, mellan Christopher Schrödersgatan och Kyrkogatan.  Vänligen håll avstånd till arbe...

Planerade arbeten

Upprustningar i Badhusparken, Asarum

Med start vecka 37 påbörjas mindre upprustningar i Badhusparken. Bland annat kommer vi plantera nya växter, vilket kan innebära att några gångvägar i...

Planerade arbeten

Upprustningar i Körmölleplan, Karlshamn

Med start i september/oktober påbörjas mindre upprustningar i parken Körmölleplan. Bland annat kommer vi plantera nya växter, vilket kan innebära att...

Planerade arbeten

Upprustningar i Rosengården, Karlshamn

Med start vecka 37 påbörjas mindre upprustningar i parken Rosengården. Bland annat kommer vi plantera nya växter, vilket kan innebära att några gångvä...

Planerade arbeten

Asfaltering på Siggarpsvägen

Tisdagen den 12 september asfalterar vi Siggarpsvägen med återvunnen asfalt.Vägen är avstängd för fordonstrafik, men boende kan ta sig till sin fa...

Planerade arbeten

Asfaltering på Långakärrvägen

Tisdagen den 12 september asfalterar vi Långakärrvägen och en del av Pengabergsvägen i Karlshamn.Trafiken kan ta sig fram, men vi rekommenderar at...

Planerade arbeten

Skogliga åtgärder Asarum

Med start vecka 34 genomförs åtgärder i flera skogsområden i Karlshamns kommun. Åtgärder som ska genomföras är föryngringsavverkning och gallring av s...

Planerade arbeten

Skogliga åtgärder Svängsta

Med start vecka 34 genomförs åtgärder i flera skogsområden i Karlshamns kommun. Åtgärder som ska genomföras är föryngringsavverkning och gallring av s...

Planerade arbeten

Skogliga åtgärder Korpadalen

Med start vecka 34 genomförs åtgärder i flera skogsområden i Karlshamns kommun. Åtgärder som ska genomföras är föryngringsavverkning och gallring av s...

Planerade arbeten

Skogliga åtgärder Hagaslätt

Med start vecka 34 genomförs åtgärder i flera skogsområden i Karlshamns kommun. Åtgärder som ska genomföras är föryngringsavverkning och gallring av s...

Planerade arbeten

Skogliga åtgärder Långekärr

Med start vecka 34 genomförs åtgärder i flera skogsområden i Karlshamns kommun. Åtgärder som ska genomföras är föryngringsavverkning och gallring av s...

Planerade arbeten

Skogliga åtgärder Prästslätten

Med start vecka 34 genomförs åtgärder i flera skogsområden i Karlshamns kommun. Åtgärder som ska genomföras är föryngringsavverkning och gallring av s...

Planerade arbeten

Asfaltsarbete på Långakärrvägen

Nu påbörjar vi asfalteringsarbete på Långakärrvägen i Karlshamn, sträckan Stationsvägen-Dalgången. Först fräser vi bort gammal asfalt och byter ut ett...

Planerade arbeten

Trädplantering längs Forsbackavägen, Mörrum

Under sen höst kommer kommunen påbörja arbetet med att fälla den allé med björkar som står längs Forsbackavägen. Träden har nått sin slutålder och bed...

Planerade arbeten

Tillfällig omledning av trafik i anslutning till Västervångvägen

Vi leder om trafiken i anslutning till Västervångvägen i samband med att arbete ska utföras. Omledningen börjar torsdagen den 4 maj klockan 07.00, och...

Planerade arbeten

Markarbeten i centrala Mörrum, Sölvesborgsvägen/Stationsvägen

I mitten av november 2022 påbörjades arbetet med att göra i ordning en ny plats för en stor julgran i Mörrum vid Sölvesborgsvägen / Stationsvägen. Nu...