Välj typ:
Driftstörning ikon Driftstörningar
Pågående arbete ikonPlanerade arbeten
Avslutade arbete ikon Avslutade
Visa alla

Driftinformation

Här ser du vilka planerade och aktuella arbeten som är på gång i Karlshamns kommun.

Driftstörning

Begränsad framkomlighet på motionsspår vid Jössa, Mörrum

För att öka tillgängligheten på motionsspåret vid Jössa i Mörrum har vi påbörjat byte av markbeläggning. Det innebär att det är begränsad framkomlighe...

Driftstörning

Begränsad framkomlighet Drottninggatan/Ronnebygatan

Under oktober genomförs beskärning av träd på Drottninggatan och Ronnebygatan. Det innebär att framkomligheten kommer att vara begränsad. Vänligen res...

Driftstörning

Gatubelysning ur funktion Bellevuevägen, Karlshamn

Det är en driftstörning på belysningen på Bellevuevägen, från Vinkelgatan mot Bellevueparken. Felsökning pågår.

Driftstörning

Gatubelysning ur funktion på Bruksvägen, Asarum

Det är för närvarande driftstörning på belysningen på Bruksvägen, mellan Korpadalen och Granefors. Felsökning pågår.

Driftstörning

Gatubelysning ur funktion på Silosvägen med flera, Karlshamn

Det är för närvarande driftstörningar på gatubelysningen i området kring Silosvägen, Gastaliden och Höjdgatan i Karlshamn. Felsökning pågår.

Driftstörning

Gatubelysning ur funktion i Rosenkällan, Karlshamn

Gatubelysningen i delar av Rosenkällan kommer att vara släckta över helgen 24-27 september på grund av ett större kabelfel.Berörda gator/områden:...

Driftstörning

Förbättring av gångstråk längs Mörrumsån

Under året har området längs Mörrumsån i centrala Mörrum fått belysning och nya möbler. I höst kommer belysningen att justeras in ytterligare. Vänlige...

Driftstörning

Upprustning av lekplats på Västervångvägen, Karlshamn

Upprustning av lekplatsen på Västervångvägen pågår. Lekplatsen beräknas färdigställas hösten 2021. Vänligen håll avstånd till arbetande maskiner och p...