Välj typ:
Driftstörning ikon Driftstörningar
Pågående arbete ikonPlanerade arbeten
Avslutade arbete ikon Avslutade
Visa alla

Driftinformation

Här ser du vilka planerade och aktuella arbeten som är på gång i Karlshamns kommun.

Driftstörning

Förbättring av gångstråk längs Mörrumsån

Med preliminär start vecka 22 återupptas arbetet med belysning och förbättring av gångstråket längs Mörrumsåns västra sida i centrala Mörrum, från Kro...

Driftstörning

Upprustning av lekplats på Västervångvägen, Karlshamn

Upprustning av lekplatsen på Västervångvägen pågår. Delar av lekplatsen beräknas färdigställas hösten 2021. Vänligen håll avstånd till arbetande maski...

Driftstörning

Trafikljus ur funktion Prinsgatan/Hinseleden, Karlshamn

Vi har tekniska problem med trafikljuset vid Prinsgatan/Hinseleden. Felsökning pågår.

Driftstörning

Trafikljus ur funktion Erik Dahlbergsvägen/N. Fogdelyckegatan Karlshamn

Vi har tekniska problem med trafikljuset vid övergångsstället i korsningen Erik Dahlbergsvägen/N. Fogdelyckegatan (vid g:a Tingshuset) Felet påverkar...

Driftstörning

Gatubelysning ur funktion på Piren, Karlshamn

På grund av pågående entreprenadarbeten har vi driftstörningar på 3-4 stolpar i området vid Piren i Karlshamn.

Driftstörning

Driftstörning på gatubelysning i Högadal, Karlshamn

Det är störningar på gatubelysningen i området Torsgatan, Odengatan, Brunnsvägen och Trappvägen i Karlshamn. Vi har fått rapporter om att ett tiotal b...

Driftstörning

Driftstörning gatubelysning på Borgvägen, Asarum

På Borgvägen i Asarum kommer ett tiotal belysningsstolpar att bytas ut mot nya stolpar. De befintliga stolparna har visat sig vara i dåligt skick och...

Driftstörning

Gatubelysning ur funktion på Karlshamnsvägen i Mörrum

Gatubelysningen på Karlshamnvägen i Mörrum, i höjd med Röelid, är ur funktion. Felsökning pågår.