Välj typ:
Driftstörning ikon Driftstörningar
Pågående arbete ikonPlanerade arbeten
Avslutade arbete ikon Avslutade
Visa alla

Driftinformation

Här ser du vilka planerade och aktuella arbeten som är på gång i Karlshamns kommun.

Driftstörning

Arbete med elnätet vid Bodestorpsskolan och Erik Dahlbergsvägen 

Den 2 april börjar Karlshamn Energi arbeten vid Bodestorpsskolan där det kommer att vara begränsad framkomlighet under påsklovsveckan. Arbetet är en d...

Driftstörning

Trafikomledning E22 kvällstid med anledning av elnätsarbete

Mellan tisdag och torsdag 19-21 mars utför Karlshamn Energi ett större underhåll på elnätet i höjd med Strömma. Arbetet sker under kvälls- och natteti...

Driftstörning

Anläggande av utegym i Rosengården, Karlshamn

Under vår- och försommar anläggs ett mindre utegym i Rosengården, som en del i arbetet med att öka tillgängligheten i kommunens parker. Utegymmet komm...

Driftstörning

Underhållsarbete i Hamnparken, Karlshamn

Med start vecka 11 kommer vi att göra mindre underhållsarbeten i Hamnparken vid Näsviken, intill Flottans mäns stuga. Vi ska bland annat riva ett busk...

Driftstörning

Fällning av träd, Näktergalsvägen/Rödhakevägen i Asarum

Under mars kommer vi att fälla sex pil-träd i grönområdet mellan Näktergalsvägen/Rödhakevägen. Det på grund av upprepade problem med rötter i VA-ledni...

Driftstörning

Belysning ur funktion i Rosengården, Karlshamn

Belysningen i parken Rosengården lyser inte i vissa delar, främst i den östra delen mot Väggavägen. Felsökning pågår.

Driftstörning

Gatubelysning ur funktion Högadal, Karlshamn

Kabelfel i marken gör att gatubelysningen på flera gator i Högadal inte lyser. Felsökning pågår. Tjäle i marken kommer fördröja lagning av kabelfelen...

Driftstörning

Påfart till E22 västerut från Strömmarondellen avstängd från och med slutet av november

Påfarten till väg E22 vid Trafikplats Karlshamn N, västerut från Strömmarondellen, kommer att vara avstängd från och med slutet av november. Det är Tr...

Driftstörning

Upprustningar i Svängstaparken

Med start i november påbörjas mindre upprustningar i Svängstaparken. Bland annat kommer vi placera ut nya möbler, vilket kan innebära att några gångvä...

Driftstörning

Upprustningar vid Redartorget, Karlshamn

Med start i september/oktober påbörjas växtplantering vid Redartorget i Karlshamn. Vänligen håll avstånd till arbetande personal och maskiner samt res...

Driftstörning

Skogliga åtgärder Asarum

Med start vecka 34 genomförs åtgärder i flera skogsområden i Karlshamns kommun. Åtgärder som ska genomföras är föryngringsavverkning och gallring av s...

Driftstörning

Skogliga åtgärder Svängsta

Med start vecka 34 genomförs åtgärder i flera skogsområden i Karlshamns kommun. Åtgärder som ska genomföras är föryngringsavverkning och gallring av s...

Driftstörning

Skogliga åtgärder Korpadalen

Med start vecka 34 genomförs åtgärder i flera skogsområden i Karlshamns kommun. Åtgärder som ska genomföras är föryngringsavverkning och gallring av s...

Driftstörning

Skogliga åtgärder Hagaslätt

Med start vecka 34 genomförs åtgärder i flera skogsområden i Karlshamns kommun. Åtgärder som ska genomföras är föryngringsavverkning och gallring av s...

Driftstörning

Ny sträckning på det blå spåret i Långasjönäs

Delar av blå spåret i Långasjönäs naturreservat har fått en ny sträckning. Denna är utmärkt i fält, men finns inte med på någon karta. Spåret är nu ba...

Planerade arbeten

Arbete med elnätet vid Bodestorpsskolan och Erik Dahlbergsvägen 

Den 2 april börjar Karlshamn Energi arbeten vid Bodestorpsskolan där det kommer att vara begränsad framkomlighet under påsklovsveckan. Arbetet är en d...

Planerade arbeten

Trafikomledning E22 kvällstid med anledning av elnätsarbete

Mellan tisdag och torsdag 19-21 mars utför Karlshamn Energi ett större underhåll på elnätet i höjd med Strömma. Arbetet sker under kvälls- och natteti...

Planerade arbeten

Anläggande av utegym i Rosengården, Karlshamn

Under vår- och försommar anläggs ett mindre utegym i Rosengården, som en del i arbetet med att öka tillgängligheten i kommunens parker. Utegymmet komm...

Planerade arbeten

Underhållsarbete i Hamnparken, Karlshamn

Med start vecka 11 kommer vi att göra mindre underhållsarbeten i Hamnparken vid Näsviken, intill Flottans mäns stuga. Vi ska bland annat riva ett busk...

Planerade arbeten

Fällning av träd, Näktergalsvägen/Rödhakevägen i Asarum

Under mars kommer vi att fälla sex pil-träd i grönområdet mellan Näktergalsvägen/Rödhakevägen. Det på grund av upprepade problem med rötter i VA-ledni...

Planerade arbeten

Påfart till E22 västerut från Strömmarondellen avstängd från och med slutet av november

Påfarten till väg E22 vid Trafikplats Karlshamn N, västerut från Strömmarondellen, kommer att vara avstängd från och med slutet av november. Det är Tr...

Planerade arbeten

Anläggning av gräsytor längs Forsbackavägen, Mörrum

Under sen höst 2023 planterades träd längs Forsbackavägen för att ersätta den björkallé som var tvungen att tas ner. Våren 2024 kommer vi att justera...

Planerade arbeten

Upprustningar i Svängstaparken

Med start i november påbörjas mindre upprustningar i Svängstaparken. Bland annat kommer vi placera ut nya möbler, vilket kan innebära att några gångvä...

Planerade arbeten

Upprustningar vid Redartorget, Karlshamn

Med start i september/oktober påbörjas växtplantering vid Redartorget i Karlshamn. Vänligen håll avstånd till arbetande personal och maskiner samt res...

Planerade arbeten

Skogliga åtgärder Asarum

Med start vecka 34 genomförs åtgärder i flera skogsområden i Karlshamns kommun. Åtgärder som ska genomföras är föryngringsavverkning och gallring av s...

Planerade arbeten

Skogliga åtgärder Svängsta

Med start vecka 34 genomförs åtgärder i flera skogsområden i Karlshamns kommun. Åtgärder som ska genomföras är föryngringsavverkning och gallring av s...

Planerade arbeten

Skogliga åtgärder Korpadalen

Med start vecka 34 genomförs åtgärder i flera skogsområden i Karlshamns kommun. Åtgärder som ska genomföras är föryngringsavverkning och gallring av s...

Planerade arbeten

Skogliga åtgärder Hagaslätt

Med start vecka 34 genomförs åtgärder i flera skogsområden i Karlshamns kommun. Åtgärder som ska genomföras är föryngringsavverkning och gallring av s...

Avslutade

Montering av parkmöbler, Biblioteksparken Karlshamn

Biblioteksparken på östra piren i Karlshamn ska få nya möbler i vår. Arbetet startar preliminärt i vecka 7. Det är Network Solution som utför arbetet...

Avslutade

Byte av staket Surbrunnsparken, Karlshamn

Staketet runt Surbrunnsparken och lekplatsen ska bytas, med planerad start vecka 6. Det kommer vara JSB som utför jobbet på uppdrag av kommunen. Vid a...

Avslutade

Gatubelysning ur funktion Verkstadsvägen, Asarum

Kabelfel i marken gör att gatubelysningen i området på och intill Verkstadsvägen i Asarum inte lyser. Felsökning pågår. Tjäle i marken kommer fördröja...

Avslutade

Gatubelysning ur funktion i Munkahus/Stilleryd

Kabelfel i marken gör att gatubelysningen på flera platser i Munkahus / Stilleryd inte lyser. Felsökning pågår. Tjäle i marken kommer fördröja lagning...

Avslutade

IT-attack påverkar informationssystem

IT-leverantören Tietoevry drabbades av en IT-attack den 20 januari. Ett av Region Blekinges system som även Karlshamns kommun använder är påverkat. St...

Avslutade

Lagning av kabelfel i Hamnparken, Karlshamn

Delar av belysningen i Hamnparken i Näsviken i Karlshamn har varit släckt en längre tid på grund av ett kabelfel. Åtgärd är planerad till vecka 51. De...

Avslutade

Väg E22 avstängd 26-29 november mellan trafikplats Karlshamn N och Karlshamn V

Under perioden 26-29 november, mellan klockan 19.00 - 06.00, kommer väg E22 att vara avstängd mellan trafikplats Karlshamn N och Karlshamn V. Omlednin...

Avslutade

Omledning av norrgående trafik på Erik Dahlbergsvägen

Norrgående trafik på Erik Dahlbergsvägen intill Gustavsborg (mot Asarumshållet) leds om via Hagalundsvägen och Länsmansvägen under vecka 46: från kloc...

Avslutade

Gatubelysning ur funktion i Asarum

Delar av gatubelysningen på Tararpsvägen och Froarps bygata är ur funktion. Reparation är beställd.

Avslutade

Upprustningar i Körmölleplan, Karlshamn

Med start i september/oktober påbörjas mindre upprustningar i parken Körmölleplan. Bland annat kommer vi plantera nya växter, vilket kan innebära att...

Avslutade

Skogliga åtgärder Långekärr

Med start vecka 34 genomförs åtgärder i flera skogsområden i Karlshamns kommun. Åtgärder som ska genomföras är föryngringsavverkning och gallring av s...

Avslutade

Skogliga åtgärder Prästslätten

Med start vecka 34 genomförs åtgärder i flera skogsområden i Karlshamns kommun. Åtgärder som ska genomföras är föryngringsavverkning och gallring av s...

Avslutade

Markarbeten i centrala Mörrum, Sölvesborgsvägen/Stationsvägen

I mitten av november 2022 påbörjades arbetet med att göra i ordning en ny plats för en stor julgran i Mörrum vid Sölvesborgsvägen / Stationsvägen. Nu...