Aktuellt program Hällaryd

Aktiviteter

September
Onsdag 6 september 13:30-15:30 Bingo och fika med PRO
Onsdag 20 september 10:00-11:00 Qigong
Onsdag 27 september 10:00-11:00 Qigong
Onsdag 27 september 14:30-15:30 Gudstjänst med nattvard, Svenska kyrkan

Oktober
Onsdag 4 oktober 10:00-11:00 Qigong
Onsdag 4 oktober 13:30-15:30 Bingo och fika med PRO
Onsdag 11 september 10:00-11:00 Qigong
Onsdag 18 september 10:00-11:00 Qigong
Onsdag 18 september 14:30-16:00 Musikunderhållning med Femtinge teater, fika och trevlig samvaro
Onsdag 25 september 10:00-11:00 Qigong

 

Med reservation för eventuella förändringar.