Beställa ny eller ändra detaljplan

Detaljplaner upprättas av kommunen och det är även kommunen som du ska kontakta om du vill beställa en ny eller ändra en redan existerande plan.

Om du är intresserad av detaljplaneläggning, kontakta stadsarkitekt och stadsbyggnadschef Emina Kovacic. Om det redan konstaterats att du bör ansöka om planbesked, använd blanketten Ansökan om planläggning – planbesked som även finns under ”Relaterade dokument”.

Skicka sedan in ifylld blankett till planochbygg@karlshamn.se

I planbeskedet får du svar på om kommunen har för avsikt att börja ett planarbete eller inte. Ett planbesked kan vara positivt eller negativt och kan inte överklagas.

Ett negativt planbesked innebär att arbete med detaljplan inte kommer att startas. Ett positivt planbesked är ett första steg i en detaljplaneprocess, men är ingen garanti för att det i slutändan blir en antagen detaljplan. Först ska platsens förutsättningar och förslaget prövas enligt plan- och bygglagen.