7. Styrdokument

Förtroendevalda och personal

7.15 Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda (2021-05-03)
7.15.1 Regler för kommunalt partistöd (2018-04-10)
7.16 Normalpensionsreglemente för kommunala förtroendevalda (2012-12-18)
7.18.1 Policy mot mutor och andra oegentligheter (2014-11-06)
7.18.2 Riktlinjer mot hot och våld (2014-11-06)
7.18.3 Riktlinjer för personsäkerhetsskyddet av anställda och förtroendevalda (2016-07-05)
7.18.4 Riktlinjer för representation och gåvor- anställda och förtroendevalda (2018-12-17)
7.50 Resepolicy för tjänstepersoner och förtroendevalda i Karlshamns kommun (2017-04-04)
7.50. 1 Riktlinjer för resor (2018-11-13)

Personal

7. 19 Personalpolitiken 2015-2018 (2016-02-19)

Säkerhet, IT och kommunikation

7.24 Säkerhetspolicy för Karlshamns kommun(2019-09-23)
7.24.1 Riktlinjer för hemliga handlingar (2019-11-05)

7.27 Grafisk profil för Karlshamns kommun (2017-07-12)
7.44 Riktlinjer för hjärtstartare i Karlshamns kommun (2020-03-10)
7.45 Bredbandsstrategi för Karlshamns kommun år 2018-2022 (2018-04-18)
7.53 Dataskyddspolicy (2018-07-03)

7.53.1 Riktlinjer för dataskydd (2019-10-15)

7.54 IT- och informationssäkerhetspolicy (2018-07-03)
7.54.1 Riktlinjer för IT och informationssäkerhet användare (2019-03-26)
7.54.2 Riktlinjer för IT och informationssäkerhet förvaltning (2019-03-26)
7.55 Kommunikationspolicy med riktlinjer (2021-07-20)
7.56 Regler för Karlshamnsförslaget (2019-04-08)

7.57 Riktlinjer för Karlshamns kommuns arbete med krisberedskap

 

 

Ekonomi och verksamhetsstyrning

7.27 Finanspolicy för Karlshamns kommun (2017-07-12)
7.28 Policy för investeringar och leasing i Karlshamns kommun (2017-01-13)
7.28.1 Riktlinjer och tillämpningsanvisningar för investeringar och leasing i Karlshamns kommun (2017-01-13)
7.29 Reglemente för ekonomi- och verksamhetsstyrning (2014-06-12)
7.30 Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar (2019-01-01)
7.32 Riktlinjer för sponsring av kommunal verksamhet (2012-12-18)
7.33 Upphandlings- och inköpspolicy (2016-07-05)
7.33.1 Riktlinjer för upphandling och inköp (2017-09-14)
7.36 Policy för styrning och kvalitetsutveckling(2020-06-15)
7.37 Riktlinjer för styrdokument (2017-06-19)
7.38 Intern kontroll – tillämpningsanvisningar (2013-01-28)
7.38.1 Reglemente för ekonomi- och verksamhetsstyrning, kapitel 8 (2013-01-28)
7.38.2 Intern kontrollplan (2013-01-28)
7.38.3 Uppföljning – Intern kontroll (2013-01-28)
7.38.4 Rapportering av gjord kontroll för enskild rutin (2013-01-28)
7.49 Policy med mål och riktlinjer för privata utförare (017-03-01)
7.40 VA-policy (2013-05-30)
7.41 VA-plan för Karlshamns kommun (2014-01-13)
7.42 Regler för flaggning på kommunala byggnader i Karlshamns kommun (2014-08-08)
7.43 Kostpolicy (2017-10-10)
7.46 Policy för Idéburet Offentligt Partnerskap i Karlshamns kommun (2017-01-25)
7.47 Riktlinjer för exploateringsavtal (2017-02-17)
7.48 Riktlinjer för markanvisningar (2017-02-17)

7.51 Riktlinjer för servering av alkohol samt försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel (2017-04-04)
7.52 Policy – Stöd till socialt företagande (2018-04-18)
7.55 Folkhälsopolicy för Karlshamns kommun (2018-2023)
7.55.1 Riktlinjer för folkhälsoarbetet (2018-11-13)

7.49 Biblioteksplan För Karlshamns Kommun (2017-2020, förlängd till 2021)

7.49.1 Medieplan Karlshamns Kommun 2020 (2020-02-17)
Cykelpolicy (2017-12-27)