Valnämnden

Valnämnden (VN) ansvarar för att genomföra val i kommunen till riksdag, landsting, kommun, Europaparlamentet och folkomröstningar.

Nämnden styrs av en ordförande, en vice ordförande, ytterligare tre ledamöter och fem ersättare. Ordförande i valnämnden är Annika Wåhlin (S).

Valnämnden har ingen egen förvaltning, utan får stöd av kommunledningsförvaltningen.

Tider för sammanträden

Ordföranden kallar till sammanträde vid behov.