Valnämnden

Valnämnden (VN) ansvarar för att genomföra val i kommunen till riksdag, kommun, region, Europaparlamentet och folkomröstningar.

Nämnden består av en ordförande, två vice ordförande och sex ledamöter. Samtliga partier representerade i kommunfullmäktige har utsett varsin ledamot i nämnden. Ordförande i valnämnden är Britt Kilsäter (M).

Valnämnden har ingen egen förvaltning, utan får stöd av kommunstyrelseförvaltningen.

Vill du veta vilka politiker som sitter med i nämnden? Gå till Sök politiker.

Tider för sammanträden 2023

15 februari
7 juni
4 december