Missbruk och beroende

Är du orolig för att du eller någon annan i din närhet har ett riskbruk, missbruk eller beroende av alkohol, droger eller spel med pengar? Då kan du kontakta Vuxenenhetens mottagning för rådgivning samt ansöka om stöd och behandling i olika former.

Hitta på sidan

Vad du kan få hjälp med

Du kan kontakta Vuxenenheten om du eller någon närstående behöver hjälp, råd, stöd och behandling i olika former gällande problem med alkohol, narkotika och spel om pengar. Du kan även ansöka om stöd eller få rådgivande samtal gällande bostadsproblematik, så som att få en bostad eller att klara av att ha en bostad.

Så här ansöker du om stöd

Du ansöker om stöd genom att kontakta Vuxenenhetens mottagning. Telefonnummer hittar du här på sidan.

Efter att du har gjort en ansökan så påbörjas en utredning och du kommer att få träffa en socialsekreterare. Tillsammans kommer ni fram till en lämplig insats som tillgodoser dina behov. Exempel på insatser kan vara öppenvårdsbehandling. Behandlingen sker då på hemmaplan, vilket innebär att den inte utförs på ett behandlingshem, och du erbjuds olika former av program under dagtid.

Vid mer omfattande behov kan behandling ske externt, till exempel på ett behandlingshem. Om du har behov av utökat stöd i en drogfri miljö finns Mariegårdens stödboende. Stödboendet är bemannat dygnet runt och erbjuder bland annat samtalsstöd, coachning, färdighetsträning och delaktighet i vardagen.

Men börja med att kontakta Vuxenenhetens mottagning så hjälper vi dig vidare.

Skicka in en orosanmälan

Om du känner oro för en anhörig eller närstående så kan du skicka in en orosanmälan via denna e-tjänst:

Skicka in en orosanmälan för en vuxen (över 18 år)

Har du inte möjlighet att använda e-tjänsten så går det att skicka in orosanmälan via säker e-post till oanamnden@karlshamn.se.

Socialtjänsten har anmälningsplikt om det framkommer i orosanmälan att det även finns risk att barn far illa.

Är du orolig för ett barn?

Gör en orosanmälan via e-tjänsten Anmälan vid misstanke om att ett barn far illa.

Stöd för dig som är anhörig

Du som är anhörig kan också få stöd och hjälp. Vänd dig till Vuxenenhetens mottagning för att komma i kontakt med en anhörigstödjare i kommunen. Alternativt kontakta Servicecenter och be att få prata med en anhörigstödjare. Kontaktuppgifter hittar du här på sidan.

Akut behov av hjälp

Vid akut behov av hjälp ska du alltid kontakta 112 alternativt uppsöka sjukvård. Socialtjänsten har social jour och beredskap för händelser efter kontorstid, det vill säga efter 16.30 på vardagar samt under helger. Den sociala jouren kan nås via 112 eller via Trygghets- och räddningscentralen i Kristianstad på telefonnummer 040-676 90 58.

Akut avgiftning

Om du är i behov av akut avgiftning eller abstinensvård vänder du dig direkt till Region Blekinges beroendeenhet i Karlskrona. De nås dygnet runt.

Självmordstankar

Har du tankar på att avsluta ditt liv eller tankar om att du inte orkar leva längre? Vänd dig direkt till Psykiatrisk akutmottagning i Karlskrona. De nås dygnet runt.

Eller kontakta självmordslinjen för någon att prata med.

Bostadsproblematik

Du kan kontakta Vuxenenhetens mottagning om du har problem med att själv söka, få en bostad eller behålla den bostad du redan har. Om du ansöker om stöd får du träffa en socialsekreterare som bland annat utreder dina förmågor och begränsningar. Om utredningen visar att du har behov av visst stöd utförs insatsen genom stöd från vår öppenvård. Socialtjänsten kan inte utlova att lösa din bostadsproblematik och din egna fulla medverkan krävs. Det kan också vara aktuellt att du behöver söka bostad i andra kommuner både i närområdet men också över hela landet.

Relaterade sidor för stöd gällande bostadsproblematik:

Budget- och skuldrådgivning
Försörjningsenheten-ekonomiskt bistånd
Lokala hyresvärdar i Karlshamns kommun