Sysselsättning

Insatsen sysselsättning kan beviljas till personer med psykisk funktionsnedsättning och som ej står till arbetsmarknadens förfogande. Syftet med sysselsättning är att erbjuda den enskilde en meningsfull tillvaro i gemenskap med andra, motverka isolering, främja delaktighet i samhället samt bidraga till den personliga utvecklingen.