Sysselsättning

Du som är vuxen och har en psykisk funktionsnedsättning som gör att du inte klarar av att ha ett vanligt arbete kan istället få en annan sysselsättning. 

Insatsen sysselsättning kan du som är vuxen och har en psykisk funktionsnedsättning få när du inte kan ha ett vanligt arbete, det vill säga när du inte står till arbetsmarknadens förfogande.

Sysselsättningen ska ge den stimulans, utveckling, meningsfullhet och gemenskap som du behöver. Det kan antingen vara inom kommunens egna verksamheter eller en individuell placering exempelvis i en butik eller på ett café.

Den här sortens sysselsättning kan du ansöka om när du är i yrkesverksam ålder men inte har ett arbete eller studerar. När du beviljas insatsen sysselsättning gör vi inte någon bedömning om hur många tillfällen eller hur många timmar per vecka som du ska ha en sysselsättning. Hur ofta du deltar beror på dina egna förutsättningar, behov och intressen.

Du får en ersättning för varje timme som du arbetar med din sysselsättning. Det kallas habiliteringsersättning. När du är på sysselsättningen kan du också få stöd med dina omvårdnadsbehov.

Vart vänder du dig?

Kontakta socialsekreterare inom socialpsykiatrin om du vill ansöka om sysselsättning, eller om du vill ha mer information om vad sysselsättning innebär.