Försäkringar

Karlshamns Kommun har flera olika försäkringar som täcker olika typer av skador. För förskolebarn, elever och de som deltar i annan aktivitet som arrangeras av kommunen finns en särskild olycksfallsförsäkring.

Olycksfallsförsäkring

Karlshamns kommuns olycksfallsförsäkring skyddar försäkringstagaren vid olycksfallsskada, det vill säga kroppsskada som drabbar den försäkrade ofrivilligt genom en plötslig och yttre händelse. Försäkringen omfattar även vissa situationer under utbildning, praktik och arbetsmarknadspolitiska åtgärder med mera. Ersättning kan även komma att lämnas för vissa personliga tillhörigheter (dock ej mobiltelefon, iPad, iPod eller annan liknande elektronisk utrustning) som skadas i samband med en olycksfallsskada som kräver läkarbehandling. Ersättning kan också komma att lämnas för nödvändiga utgifter för läkarvård, sjukhusvård och läkemedel, samt för behandling och för de hjälpmedel som läkare föreskrivit för skadans läkning. I vissa fall och under vissa förutsättningar kan även ersättning för sveda och värk lämnas.

Skadeanmälan görs till vårt försäkringsbolag Protector via www.protectorforsakring.se.

En förutsättning för rätt till ersättning är att den försäkrade har sökt läkare eller tandläkare utan dröjsmål och att skadan anmäls till försäkringsbolaget.

Övriga försäkringar

 • Entreprenadförsäkring (inklusive arbeten i egen regi)
 • Subsidiär entreprenadförsäkring (I förhållande till anlitade entreprenörer)
 • Transportförsäkring
 • Oljeskade- och cisternförsäkring
 • Maskinförsäkring
 • Följdskadeförsäkring
 • Ansvarsförsäkring
 • Skogsförsäkring
 • Subsidiär skogsbrandförsäkring
 • Krisförsäkring
 • Rättsskyddsförsäkring vid miljöbrott
 • Förmögenhetsbrottsförsäkring
 • Hemförsäkring för vårdtagare
 • Båtförsäkring
 • Miljöförsäkring
 • Tjänstereseförsäkring
 • Motorfordonsförsäkring
 • Utställningsförsäkring
 • Excessansvarsförsäkring
 • LOU-försäkring

Kontakta servicecenter vid frågor och mer information om respektive försäkring.