Press och media

Att journalister kan granska politiska beslut och verksamheter i kommunen är en viktig del av den svenska demokratin. Kommunikationen från Karlshamns kommun präglas av tillgänglighet, öppenhet, tydlighet och saklighet. Vi strävar efter att ge rätt information vid rätt tidpunkt utifrån behov.

På vår webbplats publicerar vi nyheter om våra olika verksamheter. Pressmeddelanden publiceras på webbplatsen MyNewsdesk:

MyNewsdesk – Karlshamns kommun.

Kommunen har ingen utpekad presstalesperson

​I Karlshamns kommun finns ingen utpekad presstalesperson utan oftast är det närmast berörda chef som kan uttala sig. Anställda och förtroendevalda talar med media inom sina respektive ansvarsområden.

För att komma i kontakt med rätt person, kontakta vårt Servicecenter som kopplar dig vidare. Om du inte vet vem du ska vända dig till, kontakta Kommunikationsenheten.