Press och media

Att journalister kan granska politiska beslut och verksamheter i kommunen är en viktig del av den svenska demokratin. Kommunikationen från Karlshamns kommun präglas av tillgänglighet, öppenhet, tydlighet och saklighet. Kommunen strävar efter att ge rätt information vid rätt tidpunkt utifrån behov.

På webbplatsen publicerar kommunen nyheter om sina olika verksamheter. Kommunen publicerar sina pressmeddelanden på webbplatsen MyNewsdesk.

Kommunen har ingen utpekad presstalesperson

​I Karlshamns kommun finns ingen utpekad presstalesperson. Oftast är det närmast berörda chef som kan uttala sig. Kommunens anställda och förtroendevalda talar med media inom sitt ansvarsområde. Kontakta vårt Servicecenter för att bli kopplad till rätt person. Om du inte vet vem du ska vända dig till kan du kontakta kommunens kommunikationsenhet.