Tandvårdsstöd

Har du ett stort och långvarigt behov av personlig omvårdnad i ditt dagliga liv kan du ibland få särskild hjälp när det gäller tandvård. 

Det som avgör om du kan få hjälpen är behovet av personlig omvårdnad. Behovet av vård ska vara långvarigt, det vill säga under minst ett år. Behovet ska vara så pass stort att du behöver tillsyn minst tre gånger dagligen samt på natten. Din ålder, vilket behov av tandvård du har eller din ekonomi har ingen betydelse för bedömningen.

Följande personer kan ansöka om tandvårdsstöd:

  • Du som bor i kommunens boende för service och omvårdnad och har behov av vård och omsorg.
  • Du som bor i din privata bostad och som har både hemsjukvård och hemtjänst alternativt endast hemsjukvård.
  • Du som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Har du en pågående LSS-insats är du berättigad till ett tandvårdsintyg.

Ansökan

För att ansöka om tandvårdsstöd (grönt kort) kontakta din biståndshandläggare eller din LSS-handläggare. Alternativt ta kontakt med vårt servicecenter och be att få prata med en biståndshandläggare. Kontaktuppgifter hittar du här på sidan.