Tandvård

Tandvård och munhälsa är viktiga delar för vårt välbefinnande. En sjukdom och/eller funktionsnedsättning kan göra att det blir svårt att klara av det själv.

Följande personer har rätt till uppsökande och nödvändig tandvård:

  1. Personer som bor i kommunens särskilda boendeformer för service och omvårdnad och har högt och varaktigt behov av vård och omsorg.
  2. Personer som får omfattande hälso- och sjukvård i hemmet (hemsjukvård), d v s bor i ordinärt boende och har både hemsjukvård och hemtjänst alternativt endast hemsjukvård. Personer med endast dagliga insatser omfattas inte.
  3. Personer som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).Om man tillhör LSS-personkrets och har en pågående LSS-insats är man berättigad till ett tandvårdsintyg. Om man tillhör LSS-personkrets men inte har en pågående LSS-insats bedöms man efter samma kriterier som grupperna 1, 2 och 4, det vill säga hur omfattande och varaktigt det allmänna omvårdnadsbehovet är.
  4. Personer som bor i ordinärt boende och har ett högt och varaktigt behov av vård och omsorg

Det är inte boendeformen, den personliga ekonomin eller patientens munhälsotillstånd som är avgörande för om en person ska omfattas av detta särskilda stöd utan det individuella behovet av vård, service och omvårdnad måste vara omfattande och varaktigt (förväntas kvarstå i minst ett år) för att berättiga till stödet.

Med omfattande behov menas insatser minst 3 gånger per dag (morgon, middag, kväll) samt tillsyn på natten som kan bestå av ett trygghetslarm.

För att ansöka om nödvändig tandvård (grönt kort) som berör LSS-lagen kontakta ansvarig LSS handläggare.

Annars kontakta din distriktssköterska eller vårt servicecenter och be att få prata med en biståndshandläggare.