Förskola – självservice

Hitta på sidan

Ansök om plats i förskola

Du ansöker om plats i förskola via en e-tjänst:

Ansök om plats inom barnomsorgen (förskola eller fritids)

Besvara platserbjudande

När du fått ett platserbjudande besvarar du det via en e-tjänst:

Besvara platserbjudande

Tänk på att om du blir erbjuden ditt förstahandsval i förskolan och avböjer det erbjudandet kommer vi att betrakta det som att du inte längre har behov av förskoleplats och därmed avsluta din ansökan.

Ändra din inkomst

Du ändrar dina inkomstuppgifter via en e-tjänst:

Ändra dina inkomstuppgifter

Säga upp förskoleplats

Uppsägningstiden är två månader. Det datum du anger vid uppsägningen är den sista dagen barnet ska närvara på förskolan. Du säger upp förskoleplatsen via en e-tjänst:

Säg upp plats i barnomsorgen (förskola eller fritids)

Meddela ändrade förhållanden

Du som vårdnadshavare är skyldig att meddela förändringar gällande familjeförhållanden, arbete, studier, inkomst, flytt eller annat som kan påverka rätten till förskola eller avgiften du betalar.

Meddela ändrade förhållanden via bosupport@karlshamn.se.

Ändra inkomstuppgifter via en e-tjänst:

Registrera eller ändra inkomstuppgifter

 

Schema - registrera nytt eller ändra befintligt

Du lägger ditt barnomsorgschema i vår lärplattform Vklass. Här får du information om hur du laddar ner appen Vklass, loggar in och lägger ett omsorgsschema:

Vklass

 

Uppdatera kontaktuppgifter

Du uppdaterar dina kontaktuppgifter i vår lärplattform Vklass. Här får du information om hur du laddar ner appen Vklass, loggar in och lägger ett omsorgsschema:

Vklass