Befolkningsutvecklingen 2022

Vid årsskiftet 2021-2022 var vi 32 226 invånare i Karlshamns kommun. Detta motsvarar en minskning med 176 personer  i förhållande till december 2020. Vid samma period förra året hade befolkningen minskat med 71 personer. Efter januari 2022 har vi ett negativt födelseöverskott med 9 personer, det vill säga att det är fler personer som dör än som föds i kommunen. Inrikes flyttningsöverskott är positivt med 17 personer, vilket innebär att det är fler personer som flyttar till Karlshamn till andra kommuner än personer som flyttar från Karlshamns kommun. Via länkarna nedan kan du ta del av mer data gällande Karlshamns kommuns befolkningsstatistik:

Befolkningsutveckling per månad  2022

Sammanställning per månad 2022