Hemtjänst

Hemtjänsten är individuellt utformad och ska stödja dig så att du känner dig trygg hemma.

Målet är att du ska kunna klara av så mycket som möjligt själv, hemtjänsten stöttar dig med det du inte klarar själv.

Hemtjänsten kan stötta dig med praktiska saker i hemmet som städning, tvätt, inköp och måltider. Du kan också få stöd med personlig omvårdnad som till exempel dusch, av- och påklädning och toalettbesök eller att komma ur eller i sängen.

Du ansöker om hjälpinsatser hos biståndshandläggaren. Biståndshandläggaren gör ett hembesök hos dig och utreder vilka möjligheter du har att få stöd utifrån dina personliga behov. Make, maka eller annan närstående får gärna vara med vid mötet.