Hemtjänst

Hemtjänsten kan hjälpa dig så att du kan bo kvar hemma och känna dig trygg i din vardag. Hemtjänst kan vara allt från hjälp med enklare sysslor några timmar per månad till omfattande omsorg flera gånger per dygn.

Målet är att du ska kunna klara av så mycket som möjligt själv, hemtjänsten stöttar dig med det du inte klarar själv.

Hemtjänsten kan stötta dig med praktiska saker i hemmet som städning, tvätt, inköp och måltider. Du kan också få stöd med personlig omvårdnad som till exempel dusch, av- och påklädning och toalettbesök eller att komma ur eller i sängen.

Ansökan

Du ansöker om hjälpinsatser hos biståndshandläggaren.

Om du inte har stöd i hemmet sedan tidigare gör biståndshandläggaren ett hembesök hos dig och utreder vilka möjligheter du har att få stöd utifrån dina personliga behov. Make, maka eller en annan närstående får gärna vara med vid mötet.

Om du redan har hemtjänst men dina behov av stöd förändras ska du prata med en biståndshandläggare som har ansvar för ditt område.

Kontakta kommunens servicecenter så ser de till att du hamnar hos rätt biståndshandläggare. Kontaktuppgifter hittar du här på sidan.