Kommunstyrelsens näringslivs- och samhällsbyggnadsutskott

Kommunstyrelsens näringslivs- och samhällsbyggnadsutskott (NSU) ansvarar för bland annat näringslivsfrågor, etableringar, detaljplaner, bygglov och strandskyddsdispenser utifrån lagar som plan- och bygglagen samt miljöbalken.

Utskottet styrs av en ordförande, två vice ordförande, ytterligare två ledamöter och fem ersättare. Ordförande är Magnus Sandgren (M). Utskottets uppgifter utförs av kommunstyrelseförvaltningen.

Datum för sammanträden 2024

16 januari
20 februari
19 mars
16 april
21 maj
18 juni
27 augusti
1 oktober
5 november
3 december