Protokoll Seniorrådet

Mötesdatum för Seniorrådet 2024

  • 6 mars klockan 9:30 – 12:00 (Gustavsborg Samlingssalen)
  • 15 maj klockan 13:00 – 15:30 (plats meddelas i kallelse)
  • 18 september klockan 9:30-12:00 (plats meddelas i kallelse)
  • 13 november klockan 13:00-15:20 (plats meddelas i kallelse)

Här presenteras protokoll för Seniorrådet år 2023-2024.