Ute- och Innehjälpen (f.d. Hemhjälpen)

Är du i behov av Ute- eller Innehjälpen?

Utehjälpen

Utehjälpen är en del av Arbetsmarknadsenheten och utgår från
Arbetscentrum.

Arbetscentrum är till för personer som behöver extra stöd och hjälp för att
komma ut i arbete eller studier.

Utehjälpen riktar sig till alla hushåll i Karlshamn kommun som är beviljade någon form av hemtjänst.

Vi hjälper er med:

 • Halkbekämpning/snöskottning
  Sker i första hand från entrén till brevlådan och soptunnan.
 • Gräsklippning 
  Gräsmattan ses över varannan vecka. Vi klipper vid behov, trimmar kanter och sopar gångvägar. Det går också att ringa inför varje tillfälle, då klipper vi snarast möjligt eller enligt överenskommelse.
 • Övrig trädgårdshjälp
  Lövräfsning, bortförelse av trädgårdsavfall eller liknande görs på beställning, i mån av tid och kunskap hos personalen.

Vi debiterar 110kr per timme och medarbetare, inklusive moms. 
Ingen framkörningsavgift.
Tjänsten är inte ROT- eller RUT-berättigad.
Gräsklippningen faktureras efter avslutad säsong. Övriga faktureras efter utfört uppdrag.

Ring oss inför varje säsong
April – September
För att boka gräsklippning varannan vecka!

Kontaktuppgifter finner du i rutan till höger.

Innehjälpen

OBS! Under pågående Coronapandemi hjälper vi endast till med akuta ärenden, såsom brandvarnare och byte av glödlampor.

Innehjälpen är en del av Arbetsmarknadsenheten och utgår från
Arbetscentrum.

Arbetscentrum är till för personer som behöver extra stöd och hjälp för att
komma ut i arbete eller studier.

Du som har fyllt 67 år eller är äldre och bor i Karlshamns kommun har rätt till fallförebyggande hjälp. Tjänsten utgår från ett säkerhetstänkande och är ett led i kommunens folkhälsoarbete. Syftet är att förebygga fallolyckor, skador eller annan ohälsa.

Innehjälpens fallförebyggande hjälp är kostnadsfri.
Du bekostar dock själv det material som behövs och ser till att materialet finns på plats då Innehjälpen kommer för att utföra tjänsten.

Vad kan Innehjälpen hjälpa till med?

 • Sätta upp och ta ner gardiner.
 • Byta glödlampor, lysrör, proppar och säkringar.
 • Sätta upp brandvarnare och byta batteri.
 • Iordningställande av sladdar för undvikande av fallskador.

Innehjälpen hjälper INTE till med:

 • Tjänster som ingår i hemtjänstens ansvarsområde.
 • Tjänster som kräver fackkunskaper, exempelvis VVS eller elinstallationer.
 • Fönsterputs, städning, målning eller liknande tjänster.

Vill du beställa hjälp eller ha mer information om Innehjälpen? Se kontaktuppgifter i rutan till höger.