Detaljplaner du kan lämna synpunkter på just nu

Stampens trädgård 1 och 2

Detaljplan för att möjliggöra för en ny restaurang och utveckling av befintlig hotellverksamhet.

Läs mer