Detaljplaner du kan lämna synpunker på just nu

Detaljplan för första etappen av Nya Stationsstaden Karlshamn

Första etappen av en ny stadsdel med bostäder, arbetsplatser, service och allmänna platser planläggs nu i stationsområdet.

Läs mer