Detaljplaner du kan lämna synpunker på just nu

Del av Karlshamn 3:3 m.fl. (Strömma)

Detaljplan för att möjliggöra utveckling av bostäder strax norr om E22 i Strömma.

Läs mer