Detaljplaner du kan lämna synpunkter på just nu

Karlskrona 26 (Flaggenhuset)

Ett förslag till ändring av detaljplan för att bland annat addera användningen Centrum för fastigheten Karlskrona 26.

Läs mer