Detaljplaner du kan lämna synpunker på just nu

Asarum 3:23 med flera

Detaljplan för att möjliggöra utveckling av Asarums Bangolfklubb samt för byggnation av bostäder.

Läs mer

Del av Karlshamn 2:1 med flera (Möllebacken)

Detaljplan för utveckling av bostadsområdet Möllebacken.

Läs mer

Del av Karlshamn 5:1

Planarbetet syftar till att upphäva del av stadsplan A186. Den berörda delen utgörs av tre arrendetomter för bostäder.

Läs mer

Del av Karlshamn 6:5 med flera (Brandstation)

Detaljplan för att möjliggöra byggnation av ny brandstation.

 

Läs mer