Enskilt avlopp

Hantering av eget avlopp sköts av Miljöförbundet Blekinge Väst, vilket är en gemensam organisation för Karlshamn, Sölvesborg och Olofströms kommun.

För mer information eller anmälan av enskilda avlopp, besök Miljöförbundet Blekinge Västs webbplats:

Enskilda avlopp – Miljöförbundet Blekinge Väst

Slamavskiljare och slutna tankar ska tömmas minst en gång per år. För mer information eller för att anmäla tömning, besök Västblekinge Miljö ABs webbplats:

Latrin och slam – Västblekinge Miljö AB