Marknadsföring

Att synas och höras är viktigt, men det kan vara svårt och många gånger behöver du sticka ut för att lyckas. Vi har därför valt att ta fram bilder, material, annonser och filmer i syfte att berätta för dig och alla andra om de möjligheter som finns och skapas i Karlshamn och Blekinge.

Marknadsföringsmaterial

Filmer:
Ta del av utbudet via vår Youtubekanal ”Möjligheternas Karlshamn”

Foldrar:
Karlshamn – strategic logistics location for the future
Möjligheternas Karlshamn 
Karlshamn – a place of opportunity
Möjligheternas Karlshamn – för dig som vill etablera handel
Karlshamns förutsättningar skapar möjligheter
Karlshamns förutsättningar skapar möjligheter (ENG)