Stödtelefoner för dig över 60 år

Hit kan du ringa om du känner dig ensam, nedstämd eller bara vill ha någon att prata med för en stund.

Äldrelinjen – för dig som är över 65 år
För mer information och kontaktuppgifter besök Äldrelinjens webbplats.

Äldretelefonen Mind- för dig som är över 60 år
För mer information och kontaktuppgifter besök Uppdrag psykisk hälsas webbplats