Ire natur- och kulturskola

Ire natur- och kulturskola är belägen cirka tjugo kilometer norr om Karlshamn i ett kulturhistoriskt naturreservat av riksintresse. Skolan är en resurs för Karlshamns kommuns arbete med hållbar utveckling och riktar sig till elever och vuxna inom hela utbildningsområdet (grundskola – vuxenutbildning). Besökarna väljer bland ett trettiotal olika teman.

Skolan bjuder in alla Karlshamns kommuns elever i förskoleklass, årkurs 3, 5 och 9. De som där emellan vill besöka Ire natur- och kulturskola kan boka själva. Andra kommuner är också välkomna att boka in ett besök.  Att besöka skolan är helt kostnadsfritt för kommunens egna skolor, medan en kostnad på 1000 kr tas ut för skolor utanför kommunen.