Ire natur- och kulturskola

Ire natur- och kulturskola riktar sig till elever och vuxna inom hela utbildningsområdet, från grundskola till vuxenutbildning, och är belägen cirka två mil norr om Karlshamn i ett kulturhistoriskt naturreservat av riksintresse.

Den pedagogiska verksamheten vid Ire Natur- och Kulturskola drivs genom Kreativums Science Center i nära samarbete med Länsstyrelsen och Karlshamns kommun.

Målsättningen är att arbeta tvärvetenskapligt, undersökande och upplevelsebaserat med strävan att bidra till kunskaper och kompetens för att göra medvetna, hållbara val.

Besök skolan

Skolan bjuder in Karlshamns kommuns elever vid olika tillfällen. Övriga grupper och andra kommuner är välkomna att boka ett besök. Att besöka naturskolan är kostnadsfritt för Karlshamns kommuns skolor.

Läs mer om planerade besök och boka tid på Ire natur- och kulturskolas webb