Stiftelsen Karin och Olow Borgudds fond

Bidragsberättigade är elever inskrivna vid Vägga Gymnasieskola med pågående gymnasiala studier. Stipendiet ska dels vara till hjälp åt elever för studier och dels vara belöning åt elev som visat goda kunskaper i ett särskilt ämne, god kamratanda och berömvärd flit. Ansökningsblankett hittar du till höger under relaterade dokument.

För mer information kontakta: Vägga Gymnasieskolas reception, telefon 0454-815 01.