Strategiskt program Hällaryd

Ett strategiskt program för Hällaryd antogs av kommunfullmäktige i juni 2017 och är ett fördjupningsarbete av det slag som föreskrivs i antagen översiktsplan. Översiktsplanen presenterar en önskad framtidsbild för Hällaryd – en vision för hur Hällaryd ska se ut år 2030. Det strategiska programmet fördjupar det som översiktsplanen pekat ut som utvecklings-riktning för Hällaryd. Programmet baseras dels på nämnd översiktsplan och dels på den medborgardialog som genomförts. Programmet är ett visionsdokument som ska användas som planeringsunderlag när olika utvecklingsfrågor blir aktuella på orten.