Samarbetspartner

Det finns många skäl att samarbeta för ökad attraktivitet som bidrar till tillväxt och utveckling.

Framgång och att lyckas bygger nästan alltid på samarbeten mellan olika personer och aktörer. Karlshamns kommun har många samarbetspartners inom olika områden. Nedan presenteras några av våra viktigaste samarbetspartners sett ur ett investeringsfrämjande etableringsperspektiv.