Karlshamns musikskola

Musikskolan är öppen för elever i Karlshamns kommun från årskurs 3 till och med sista året i gymnasiet och/eller det år du fyller 19. Här får barn och ungdomar möjlighet att utveckla och stimulera sitt musikintresse tillsammans med våra engagerade musiklärare.

Bra att veta! Just nu byter musikskolan verksamhetssystem och det pågår under årsskiftet 2022-2023. Det nya systemet heter StudyAlong och är en digital lärplattform som är tänkt att förbättra bokningsprocessen och kommunikationen mellan lärare och elever. Du måste registrera dig i det nya systemet senast den 20 november.
Registrera dig här

Hitta på sidan

Vi erbjuder

Du kan välja mellan en mängd olika instrument och kurser: tvärflöjt, klarinett, saxofon, blockflöjt, fiol, altfiol, cello, kontrabas, gitarr, trummor/slagverk, piano, sång, trumpet, valthorn, baryton, trombon, bastuba och elbas. Musikskolan erbjuder också kortare kurser på t.ex. lov och kvällar/helger som man kan anmäla sig på efter hand.

Musikundervisning schemaläggs antingen dag- eller kvällstid i dialog med klassföreståndare/lärare på respektive skola.

Musikskolan erbjuder även kortare kurser som varar under en dag eller veckor.

Ansökan

Just nu är ansökan stängd. I vanliga fall kan ansökan göras från och med det år eleven börjar i åk 3, alltså tidigast den 1:e januari i åk 2. Vissa instrument kan erbjudas från åk 2.

Prova på olika instrument

På vårterminen inför årskurs 3 bjuds elever och vårdnadshavare in till instrumentprovning där det ges möjlighet att prova alla instrument och träffa musiklärarna.

2022 kommer dessa instrumentprovningar ske den 16:e och 17:e maj kl 17:00-19:00 i våra lokaler på Erik Dahlbergsvägen 30A.
Det behövs ingen föranmälan.

Låna/hyra instrument

Du behöver ett instrument så att du kan öva mellan lektionstillfällena.

Följande instrument går att låna/hyra i mån av tillgång: klarinett, clarineo, saxofon, blockflöjt, tvärflöjt, fiol, altfiol, cello, kontrabas, trumpet, valthorn, baryton, tuba, trombon och digitaltrumset.

Följande instrument behöver man skaffa själv: gitarr, elbas och piano.

Elever i årskurs 3 lånar instrument kostnadsfritt. Från årskurs 4 debiteras 200 kr/termin (i samband med kursavgift). Lånetiden är begränsad beroende på söktryck och tillgängliga instrument.