Karlshamns musikskola

Musikskolan är öppen för elever i Karlshamns kommun från årskurs 3 till och med sista året i gymnasiet och/eller det år du fyller 19. Här får barn och ungdomar möjlighet att utveckla och stimulera sitt musikintresse genom instrumental- och sångundervisning, ensemble- och orkesterspel eller kör.

Vi erbjuder

Du kan välja mellan en mängd olika instrument och kurser: tvärflöjt, klarinett, clarinéo, saxofon, blockflöjt, fiol, altfiol, cello, kontrabas, gitarr, trummor/slagverk, piano, sång, trumpet, valthorn, baryton (liten tuba), trombon, bastuba och elbas.

Musikundervisningen sker i huvudsak under skoltid på elevens skola och schemaläggs i samråd med klassföreståndare/lärare. Lektionstid efter skoltid erbjuds så långt det är möjligt, efter överenskommelse.

Ansökan

Ansökan kan göras från och med det år eleven börjar i åk 3, alltså tidigast den 1:e januari i åk 2. Vissa instrument kan erbjudas från åk 2.

Ansökan görs via musikskolans e-tjänst.

Avgifter

Terminsavgift åk 3: 300 kr

Terminsavgift åk 4-Gy: 600 kr

Prova på olika instrument

På vårterminen inför årskurs 3 bjuds elever och vårdnadshavare in till instrumentprovning där det ges möjlighet att prova alla instrument och träffa musiklärarna. Håll utkik på hemsidan och vår facebook-sida när det är dags för instrumentprovarkväll nästa gång.  Årets instrumentprovning är inställd  p.g.a Covid-19.

Låna/hyra instrument

Du behöver ett instrument så att du kan öva mellan lektionstillfällena.

Följande instrument går att låna/hyra i mån av tillgång: klarinett, clarineo, saxofon, blockflöjt, tvärflöjt, fiol, altfiol, cello, kontrabas, trumpet, valthorn, baryton (liten tuba), trombon och digitaltrumset.

Följande instrument behöver man skaffa själv: gitarr, elbas, piano och akustiskt trumset.

Elever i årskurs 3 lånar instrument kostnadsfritt. Från årskurs 4 debiteras 200 kr/termin (i samband med kursavgift). Lånetiden är begränsad beroende på söktryck och tillgängliga instrument.

Vid frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta Musikskolan så hjälper vi dig.