Hjullastare med sågklingor klipper ner växtlighet längs enskild väg.
trafik

Kommunal skötsel av kortare enskilda vägar sägs upp

Karlshamns kommun slutar ansvara för skötseln av ett antal enskilda vägar som är för korta för att uppfylla kraven för kommunalt underhåll. För enskilda vägar som är kortare än 500 meter kan fastighetsägare i stället söka vägbidrag.

Karlshamns kommun har gjort en översyn över alla enskilda vägar som vi idag sköter underhållet av. Vi kartlade då ett hundratal enskilda vägar som inte uppfyller villkoren för kommunal skötsel. Alla fastighetsägare i anslutning till de berörda vägarna får under  april månad ett brev om att skötseln sägs upp och från vilket datum de själva förväntas sköta underhåll av vägen.

För att Karlshamns kommun ska kunna ta ansvaret för skötseln av en enskild väg måste vägen vara i sådant skick att vi kan utföra vägunderhåll med hjälp av befintliga maskiner. De enskilda vägar där det kommunala underhållet nu sägs upp är kortare än 500 meter. Det är främst grusvägar som är för små för att vi ska kunna sköta dem med våra maskiner.

Sex månaders uppsägningstid

Fastighetsägare får under april ett brev med information om när skötseln upphör. Efter uppsägningstiden på sex månader är det från och med den 31 oktober 2024 fastighetsägare längs vägen som själva tar ansvar för skötseln, som bland annat innebär snöröjning, sandning, sopning, slåtter, buskröjning och lagning av hål.

Vägbidrag kan betalas ut

Fastighetsägare kan söka vägbidrag för den enskilda vägen. Vägbidraget betalas ut en gång om året, på sommaren (retroaktivt för året innan). Bidraget kan man exempelvis använda till att köpa grus eller hyra in någon som sköter underhållet.

Här finns mer information om skötseln av enskilda vägar för dig som fastighetsägare:

Enskilda vägar