Arbeta som frivillig

Genom att arbeta som frivillig gör du en insats för en medmänniska. Att vara frivillig innebär att du engagerar dig i en ideell verksamhet utan att få lön.

Ideellt engagemang är givande på många sätt – både för dig själv och för andra.
Hur mycket du vill bidra med bestämmer du själv. Det finns alltid plats för en frivillig medarbetare till. Alla behövs och varje insats är viktig, oavsett omfattning.

Om du vill veta mer, har några frågor eller vill anmäla dig som frivillig – Ring Anhörig- och PRIO-samordnare, Aktivitetssamordnare  eller kontakta vårt servicecenter.