Val

Vart fjärde år är det kommunval. Då har du som bor i kommunen chans att välja företrädare till kommunfullmäktige. 

I kommunvalet röstar du på det parti och de politiker som du tycker ska leda arbetet i kommunen de kommande fyra åren.

Det betyder att du påverkar hur kommunen ska arbeta inom vård, skola och omsorg. Men även inom arbetsmarknadsfrågor, infrastruktur, byggande, integration, näringsliv, miljö, föreningsliv, kultur, idrott och turism.

Den andra söndagen i september vart fjärde år är det kommunval. Då är det även val till riksdag och region.

Det är valnämnden som har hand om valen i Karlshamns kommun. Det gäller både val till riksdag, kommun, region och Europaparlamentet.