Europaparlamentsval 2024

Söndagen den 9 juni 2024 är det dags för val till EU-parlamentet. Här hittar du information om när, var och hur du röstar i Karlshamns kommun. Här hittar du också länkar till viktig information om valet.

Valet till Europaparlamentet genomförs vart femte år. Då har du som är röstberättigad möjlighet att vara med och välja ledamöterna av Europaparlamentet för mandatperioden 2024–2029. Även om du inte hittar något parti som du känner att du vill rösta på kan din röst räknas. Du kan välja att rösta blankt för att ändå delta i valet och därmed det demokratiska samhället.

Det är kommunens valnämnd som är ansvarig för att genomföra valet. Detta innebär bland annat att vi på kommunen ordnar med vallokaler, röstmottagare och tar emot väljare under förtidsröstningen och på valdagen.

Du hittar all information om valet på Valmyndighetens webbplats. Du kan också höra av dig till valnämnden i Karlshamns kommun via telefonnummer 0454-810 55 eller via e-post val@karlshamn.se.

 

Hitta på sidan

Rösträtt och röstkort

Du som har rätt att rösta i EU-valet 2024 får ditt röstkort skickat till den adress där du är folkbokförd senast den 22 maj. På röstkortet står det vilket valdistrikt du tillhör och adressen till den vallokal där du ska rösta om du röstar på valdagen. Om du röstar i din vallokal är röstkort inte ett krav, men praktiskt för att kontrollera att du röstar i rätt vallokal. För att förtidsrösta i Sverige behöver du ha ditt röstkort.

Om du inte har ditt röstkort kan du få ett nytt röstkort genom att kontakta valnämnden på 0454-810 55. Det gäller vare sig du tappat bort det, inte fått ditt röstkort på posten eller om du inte har en postadress. Du kan också säga till i lokalen för förtidsröstning så hjälper de dig med ett nytt röstkort medan du väntar.

Förtidsrösta från 22 maj

Du kan förtidsrösta från 22 maj till och med 9 juni. Det kan du göra i vilken förtidsröstningslokal som helst i Sverige. När du förtidsröstar ska du ha med dig en giltig legitimation och ditt röstkort. Om du inte har någon legitimation kan en annan person intyga din identitet. Den person som intygar måste då visa en id-handling. Om du inte har ditt röstkort kan du få ett nytt röstkort utskrivet i förtidsröstningslokalen.

Förtidsrösta här

Du kan förtidsrösta på flera håll i Karlshamns kommun:

  • Rådhuset
  • Bellevueparken
  • Hällaryds bibliotek
  • Jössarinken
  • ABU Garcia-hallen.

Röstningslokalernas öppettider

Bellevueparken, Karlshamn

22–24 maj 10.00–18.30
25–26 maj 10.00–15.30
27–31 maj 10.00–18.30
1–2 juni 10.00–15.30
3–5 juni 10.00–18.30
6 juni 10.00–15.00
7 juni 10.00–18.30
8 juni 10.00–15.30

Rådhuset, Karlshamn

22–24 maj 09.00–18.00
27–31 maj 09.00–18.00
3–5 juni 09.00–18.00
7 juni 09.00–18.00
9 juni 08.00–21.00

Jössarinken, Mörrum

23 maj 16.00–19.00
28 maj 09.00–12.00
30 maj 16.00–19.00
4 juni 09.00–12.00
7 juni 16.00–19.00

ABU Garcia-hallen, Svängsta

24 maj 09.00–12.00
28 maj 16.00–19.00
31 maj 09.00–12.00
4 juni 16.00–19.00
7 juni 09.00–12.00

Hällaryds bibliotek, Hällaryd

22 maj 09.00–12.00
27 maj 16.00–19.00
29 maj 09.00–12.00
3 juni 16.00–19.00
5 juni 09.00–12.00

Här hittar du mer information om röstningslokaler (val.se)

Tillfälliga lokaler för förtidsröstning

På särskilt boende kan boende och personal förtidsrösta:

  • Gustavsborg, Karlshamn: tisdag 28 maj 09:30-11:00
  • Östralycke, Asarum: onsdag 29 maj 09:30-11:00
  • Mariegården, Svängsta: torsdag 30 maj 09:30-11:00
  • Ekegården, Mörrum: onsdag 29 maj 13:30-15:00
  • Eklunden, Hällaryd: tisdag 28 maj 13:30-15:00

På Vägga gymnasieskola kan elever och personal förtidsrösta:

måndag 27 maj 11:00-13:30
måndag 3 juni 11:00-13:30

Rösta på valdagen den 9 juni

På valdagen kan du rösta i din vallokal mellan klockan 8.00 och 21.00. På ditt röstkort står det vilken vallokal du ska rösta i. Du ska ha med dig legitimation, men du måste inte ha med dig röstkortet. Du behöver ha med dig giltig id-handling, men i vissa fall kan även en utgången id-handling användas. Det är röstmottagaren som avgör vilka id-handlingar som ska godkännas. Har du ingen legitimation kan en annan person intyga din identitet, men då måste den personen visa en id-handling.

Här kan du se en lista över våra vallokaler (val.se)

Om du inte är i närheten av din vallokal, eller inte är folkbokförd i Karlshamn kan du på valdagen förtidsrösta i röstningslokalen i Servicecenter i Rådhuset.

Om du inte kan ta dig till en lokal för att rösta

Om inte kan ta dig till en vallokal på grund av exempelvis ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning kan du boka tid för ambulerande röstmottagning eller rösta med bud. Tänk på att du behöver både ditt röstkort och en giltig legitimation för att rösta.

Budröstning

Att rösta med bud betyder att någon annan än du själv tar med din röst till vallokalen eller till en lokal för förtidsröstning. För att rösta med bud behöver du ett bud, ett vittne och särskilt material för budröstning. Bara vissa personer kan vara bud, och budet och vittnet får inte vara samma person. Budet som hjälper dig ska vara minst 18 år och en anhörig eller vårdare. Vittnet ska vara äldre än 18 år.

Material för att rösta via bud finns att beställa via Valmyndigheten. Du kan också få material från oss på kommunen genom att besöka Servicecenter i Rådhuset, eller kontakta dem via 0454-810 00 eller info@karlshamn.se.

Ambulerande röstmottagning

Om du inte kan rösta med bud kan du boka ambulerande röstmottagare som kommer till dig för att ta emot din röst. Din röst ska göras i ordning på samma sätt som en förtidsröst. Hör av dig på telefonnummer 0454-810 55 om du vill rösta via ambulerande röstmottagare.

Beställ material i punktskrift

Du kan beställa material i punktskrift och text i större fet stil från Valmyndigheten. Med hjälp av materialet kan du som har en synnedsättning rösta utan att någon annan behöver hjälpa dig att välja valsedel. Sista dag för beställning är fredag den 31 maj klockan 12:00.

Beställ material i punktskrift här (val.se)

Är det något som inte stämmer i eller utanför vallokalen?

Ta kontakt med ordförande eller röstmottagare i lokalen om du ser eller upplever att något inte riktigt stämmer vid röstmottagningen i eller i anslutning till någon av våra röstnings- eller vallokaler. Din upplevelse ska då dokumenteras av personalen enligt en rutin för inrapportering. Om du inte kan ta kontakt med valarbetarna i lokalen eller om din upplevelse inte är kopplad till en lokal kan du ringa valnämnden.

Har du frågor?

Du hittar all information om EU-valet på Valmyndighetens webbplats:

EU-val 2024 (val.se)

Du kan också höra av dig till valnämnden i Karlshamns kommun på telefonnummer 0454-810 55 eller via e-post val@karlshamn.se.