Journummer – akut hjälp

Efter Servicecenters kontorstid ring:

  • Vid fel som har med gata/park, elbelysning med mera att göra: 0470-299 67
  • Vid fel som har med vatten och avlopp eller el inom Karlshamns tätort /Karlshamn Energi: 0470-270 26

Vid akuta situationer efter kontorstid kan du kontakta Socialjouren, ambulans med mera genom att ringa: SOS Alarm på telefon 112.

Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning

1177.se är Sveriges landstings och regioners gemensamma webbplats om hälso- och sjukvård.

113 13 – Informationsnummer vid olyckor och kriser

Sveriges nationella nummer för information vid allvarliga olyckor och kriser. Hit kan allmänheten ringa och få – eller lämna – information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället.

Socialtjänsten – Socialjouren

Vid akuta situationer efter kontorstid kan du kontakta Socialjouren genom att ringa 112 och begära att få kontakt med socialjouren i Karlshamn.

UMO – Ungdomsmottagningen i Karlshamn

Om du är under 26 år är du välkommen till UMO. Här kan du träffa barnmorska, läkare och kurator med erfarenhet av ungdomars frågeställningar och problem. Det kostar inget att besöka UMO och de som arbetar här har tystnadsplikt. Har du några funderingar eller frågor, tveka inte att ställa dem till oss. Telefonnumer 0454-73 27 90.
UMO i Karlshamn

BRIS – barnens hjälptelefon

BRIS hjälptelefon för barn som vill prata med en vuxen om vad som helst. Ingenting är för stort eller för litet. Ring 116 111.

BRIS vuxentelefon

BRIS vuxentelefon är till för vuxna som behöver någon att prata med kring frågor och oro som rör barn. Det kan vara allt från svåra till mer vardagliga frågor. Du kan ringa oavsett om det gäller dina egna eller andras barn och få stöd samt information om var du kan vända dig för att få ytterligare hjälp. Telefonnummer 077-150 50 50  vardagar 11.00-13.00

Kvinnojouren i Karlshamn

Jourtelefon: 0454-818 99 (dygnet runt)

Somaya – kvinno och tjejjour på många olika språk

Telefonnummer 020-81 82 83
Läs mer om Somaya.

Brottsofferjouren

Om du är utsatt för ett brott kan du få hjälp och stöd av den lokala Brottsofferjouren i Blekinge. Telefonnummer 0200- 21 20 19

Jourhavande kompis

Jourhavande kompis är en chattjour som drivs av Röda Korsets ungdomsförbund och är till för barn och ungdomar upp till 25 år. Hit kan du vända sig till för att snacka om vad som helst. Chatten är öppen vardagar mellan klockan 18.00-22.00 och helger mellan 14.00-18.00.