Tiina, skolkurator

Tiina Pettersson är skolkurator på Möllegårdens skola och Klockebacksskolan F-6 skolor.

Från showartist till socionom och skolkurator. Ja, så kan man hittills kort sammanfatta Tiina Petterssons yrkesliv.

– Jag valde att lämna det ganska osäkra och oregelbundna showbiz-livet för att utbilda mig till socionom, eftersom jag älskar människor och vill hjälpa de som har det svårt till ett bättre liv och att utvecklas, säger Tiina.

Efter 3,5 år på högskola tog Tiina sin examen 2010 och under hennes första år som socionom vikarierade hon inom både skola och socialtjänst och 2011 fick hon jobb inom socialtjänsten som ungdomssekreterare. 2015 gick yrkesresan vidare och hon blev skolkurator, då på gymnasiet.

– 2018 utannonserades ett jobb som skolkurator i Karlshamns kommun på skolor för de yngre barnen vilket jag sökte och fick. Jag har inte ångrat mitt val en sekund!

Sedan dess har Tiina jobbat som skolkurator för årskurs F-6 på Möllegårdens skola i Svängsta och Klockebacksskolan i Asarum.

– Att få jobba med små barn fram tills att de blir tonåringar känns riktigt bra, eftersom jag här får en möjlighet att arbeta förebyggande och hjälpa till på ett tidigt stadium i unga människors liv, vilket gör att varje dag känns meningsfull. Att arbeta i skolan känns som mitt kall och skolan är en rolig plats att få vara en del av, säger Tiina.

Som skolkurator har Tiina ett väldigt varierande arbete. Tillsammans med sina kollegor i elevhälsoteamet arbetar hon förebyggande och hälsofrämjande.

– Syftet med det förebyggande arbetet är att minska risken för ohälsa och hinder i lärandet. Det innebär att minska riskfaktorer och stärka skyddsfaktorer. Det hälsofrämjande arbetet syftar till att stärka eller bibehålla elevernas fysiska, psykiska och sociala välbefinnande.

Som skolkurator arbetar Tiina både på organisationsnivå, gruppnivå och individnivå. Hon gör psykosociala kartläggningar och sociala utredningar, har enskilda samtal såsom stöd-, motivation- och krissamtal. Hon har gruppsamtal, klassarbeten, konflikthanteringssamtal med mera.

– Barn är så ärliga och det är viktigt att vara ärlig mot dem också. De ska veta att jag har sekretess men att jag kan gå vidare med saker om jag anser det nödvändigt för deras bästa.

Tiina samverkar med alla professioner på skolan, centrala elevhälsan och även med andra instanser så som socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatrin och habiliteringen.

– Varje människa är unik och kräver sin egen lösning på problem som kan uppstå. Ingen dag är den andra lik och jag lär mig något nytt varje dag!

”Barn är så ärliga och det är viktigt att vara ärlig tillbaka.”

Tiina har hand om 560 elever på två skolor som hon delar sin arbetstid på, något som ibland kan vara en utmaning.

– Den största utmaningen för mig är bristen av tid. Jag känner mig aldrig färdig och ofta får jag en känsla av att jag skulle kunna göra mer. Det är en utmaning att klara av att hantera den känslan, säger Tiina.

En gång i månaden träffas kommunens alla skolkuratorer där de kan ventilera sina känslor och funderingar. De får även stöd från den samordnande kuratorn i den centrala elevhälsan som kuratorerna har regelbundna träffar och bland annat pratar strategiska frågor med.

– Karlshamns kommun har verkligen satsat på elevhälsan de senaste åren men eftersom allting går lägre ner i åldrarna, som psykisk ohälsa och hög frånvaro, så behövs det ännu mer resurser för att kunna stävja den oroväckande utvecklingen, säger Tiina.

När Tiina själv gick i skolan besökte hon själv aldrig skolkuratorn och tänkte inte ens på att det fanns en sådan. Därför är det viktigt för henne att visa eleverna att hon finns, och att det inte är något konstigt att komma och prata med henne.

Som socionom har man en bred utbildning och kan jobba inom många olika områden, bland annat som enhetschef, men Tiina har inga sådana ambitioner.

– Jag trivs så bra där jag är nu att jag inte tänker byta jobb i första taget!