Kommunarkiv

Kommunarkivet ger dig tillgång till arkiverade handlingar som till exempel gamla betyg, protokoll och ritningar. Kommunarkivet finns i Rådhuset i Karlshamn och är öppet för alla medborgare.

Denna sida är under uppbyggnad och kommer fyllas på med foton, dokument och annan relevant information.

Det är en grundlagsskyddad rättighet att få ta del av allmänna handlingar. I vissa fall kan denna rättighet vara begränsad med hänvisning till sekretesslagen.

I kommunarkivet finns handlingar från år 1863 och framåt. Undantagsvis finns äldre handlingar bevarade och finns då tillgängliga via Landsarkivet i Lund.

Om du är intresserad av handlingar som rör folkrörelser och föreningar, kontakta Blekingearkivet.

Om du vill ta del av dina betyg, skicka en förfrågan till kommunarkivet via Servicecenter. Betyg från grundskolan kommer oftast kommunarkivet tillhanda fem år efter avslutad skolgång.