Vision Karlshamn 50 000

Karlshamn 50 000 – en gemensam vision för kommun och näringsliv

Vår gemensamma vision är att fler människor väljer att bosätta sig i Karlshamn lockade av stadens vackra läge vid havet, det rika kulturlivet och den trygga miljön med spännande utvecklingsmöjligheter för alla åldrar. Näringslivsklimatet attraherar nya företagsetableringar och skapar nya arbetstillfällen inom olika områden. Karlshamn strävar efter att växa och bli en kommun med 50 000 invånare.

Karlshamns kommun har tillsammans med representanter från näringslivet enats om att gemensamt skapa förutsättningar för att kommunen ska växa och på sikt bli 50 000 invånare. ​Utifrån den gemensamma visionen arbetar Karlshamns kommun och det lokala näringslivet sida vid sida för att tillsammans möjliggöra byggnation av fler bostäder, kompetensförsörjning och attraktion av fler invånare och företagsetableringar inom ramen för ett hållbart Karlshamn.