Mörrums skolor

Årskurs: F-5

Antal elever: ca 385

Driftsform: Kommunal

Öppettider:

Expedition
Måndag – onsdag, fredag kl 8-16
Torsdag kl 8-10

Fritidshem måndag – fredag kl 6.15-18.15

Telefon

Om skolan

Mörrums samhälle ligger naturskönt utefter Mörrumsåns stränder. Sportfisket efter lax är det som har gjort Mörrum mest känt. Hit kommer turister från när och fjärran under hela fiskesäsongen.
I samhället finns möjlighet att bo både i flerfamiljshus och villa. Välkända industrier, som ger många arbetstillfällen, är Södra Cells pappersmassefabrik och IFÖ Sanitär.
Mörrum präglas av ett rikt föreningsliv. Barnen och ungdomarna tas väl om hand. Det ges möjligheter att utöva fotboll, handboll, ishockey, badminton, bordtennis, konståkning, scouting m m.

Det finns tre olika skolor inom enheten, men personalen arbetar efter gemensamma policydokument och arbetsplaner.

Mörrums skola är den stora skolan i Mörrumsenheten och byggdes 1964. Här finns två förskoleklasser och elever i årskurs 3-5. Fritidshem finns på Mörrums högstadieskola, Norrevångskolan. Här går även våra elever i åk 6.

Bolsgårdens skola är en gammal mangårdsbyggnad från 1700-talet som har flyttats till sitt nuvarande läge. 1945 började lokalerna användas som skola. På Bolsgården går årskurs 1 och fritidshem.

Hästaryds skola ligger mitt i byn. Husen är från sekelskiftet 1800/1900-talet. Skolan har två förskoleklasser och fritidshem.

All personal inom enheten gör sitt bästa för att möta varje elev på dess nivå. Vi jobbar med olika inlärningsstilar (samtliga elever har en Chromebook) och vi uppmuntrar fantasi och rörelseglädje.

Vi jobbar tillsammans för att enheten ska präglas av:
– trygghet, trivsel och arbetsglädje både hos elever och personal
– kvalitet och utvecklingstänkande
– öppen kontakt mellan skola, hem och samhället runt omkring
– att barn med behov av särskilt stöd ska få professionell handledning
– individanpassat arbetssätt och lärande
– delaktighet, inflytande och ansvar
– lagarbete mellan olika personalgrupper
– rörelseglädje och fantasi

Vi vill skapa en skola där elever och personal mår bra såväl fysiskt, psykiskt och socialt. En skola som arbetar aktivt med att tillgodose och stärka de olika delarna av hälsa ökar möjligheterna för att få en bra och fungerande skola som helhet, då det finns ett tydligt samband mellan hälsa och lärande.