Österslättsskolan

Årskurs: 7-9

Antal elever: Cirka 335

Driftsform: Kommunal

Öppettider: Måndag – fredag 07:30-16:00

Telefon

Om skolan

På Österslättsskolan vill vi gärna erbjuda våra elever en skolgång som präglas av ledorden:

Trygghet, Trivsel, Tillit och Tolerans

Vi vill skapa en miljö för våra elever där de vill och vågar vara sig själva och uttrycka sina åsikter. Därför vill vi erbjuda eleverna en positiv och kreativ lärandemiljö som är likvärdig för alla och som inbjuder till nyfikenhet och vilja att lära och utvecklas. Vidare anser vi att det är mycket viktigt att eleverna har inflytande över sitt lärande och sin lärmiljö. Som ett led i detta finns en levande elevrådsorganisation hos oss, med representanter från samtliga klasser.

Ett positivt och nära samarbete med alla föräldrar, ser vi som en viktig del i elevernas möjligheter att nå sina mål. Därför arbetar vi för att ha en öppen och kontinuerlig kommunikation.

Vi är stolta över att ha en erfaren och professionell lärarkår hos oss, där ca 90% är behöriga lärare i de ämnen de undervisar i. Vårt gemensamma mål är att alla elever ska bli behöriga till gymnasiet, efter sina egna individuella förutsättningar och behov.

Eleverna går i klasser á ca 20 elever och det är med elevernas behov och genusperspektivet, som alla klasser eller grupper formas. I varje klass ansvarar mentorerna, i nära samarbete med resurs­pedagoger och elevhälsa, för elevernas kunskapsutveckling och sociala utveckling.

För att kunna prestera bra i skolan behöver alla elever må bra både fysiskt, psykiskt och socialt och därför lägger vi stor vikt vid vårt elevhälsoarbete. På vår skola finns därför heltidsanställd specialpedagog, speciallärare, skolsköterska och kurator som alla arbetar nära skolledningen.

Österslättsskolan lokaler är väl anpassade för verksamheten. Idrottssalarna är nyrenoverade och det finns det även tillgång till nybyggt gym. I skolans lokaler ingår även matsal med tillagningskök, tillgång till Stadsteatern som även är skolans aula, välutrustade specialsalar och en mycket väl utrustad musikinstitution.

Språkval

(Utöver ordinarie sv/sva, engelska)

Ett av följande alternativ: franska, tyska, spanska, engelska, modersmål, sv eller sva.