Företagshälsovård

Karlshamns kommun vill som arbetsgivare att våra anställda ska må bra. Därför har vi ett avtal med företagshälsovården  Falck. Företagshälsovården har fokus på arbetsmiljö- och rehabiliteringsfrågor, och det kan gälla enskilda personer, en grupp anställda, eller organisationen som helhet. 

Vi har en central budget med ett förutbestämt antal timmar för hela organisationen som vi kan använda utifrån våra behov och önskemål. Som medarbetare kan du själv beställa vissa tjänster hos företagshälsovården och som chef har du behörighet att beställa alla tjänster.

Företagshälsovård handlar inte om vanlig sjukvård eller medicinsk behandling – den delen står regionerna för. Vad innebär det i praktiken? Det betyder att Falcks läkare inte hanterar sjukskrivningar när du är sjuk, och du kan inte heller få samtalsterapi. Däremot kan du via Falck få ett bedömningssamtal eller ett par stödsamtal kopplat till din arbetssituation.

Företagshälsovården är snarare en kompletterande aktör som har fokus på att stötta med åtgärder kopplat till arbetsplatsen och arbetsförmågan.  Falck kan och bör användas för att underlätta för dig att komma tillbaka i arbete, vare sig din sjukfrånvaro eller dina besvär beror på arbetet eller inte.

De vanligaste tjänsterna vi använder handlar om stöd i lagstadgade hälsokontroller, vid rehabilitering eller sjukfrånvaro. Det innefattar också stöd till grupper och arbetslag vid kriser och hög arbetsbelastning, men också i ett förebyggande syfte.