Kommunledningen

Daniel Wäppling

Kommundirektör

Telefon 0454-817 08

E-post daniel.wappling@karlshamn.se

Torill Skaar Magnusson

Förvaltningschef Socialförvaltningen

Telefon 0454-81701

E-post torill.skaarmagnusson@karlshamn.se

Tomas Ringberg

Förvaltningschef Utbildningsförvaltningen

Telefon 0454-813 17

E-post tomas.ringberg@karlshamn.se

Åsa Nygren

Ekonomichef samt vd Stadsvapnet

Telefon 072-8849101

E-post asa.nygren@karlshamn.se

Marie Björnsson

HR-chef

Telefon 0454-811 31

E-post marie.bjornsson@karlshamn.se

Annette Sandberg

Kommunikationschef

Telefon 073-3576373

E-post annette.sandberg@karlshamn.se

Christina Svensson

Säkerhetsskyddschef

Telefon 0454-816 13

E-post christina.svensson1@karlshamn.se

Sara Dahlberg

Näringslivschef

Telefon 0454-816 27, 073-357 63 91

E-post sara.dahlberg@karlshamn.se