Stiftelsen Sörgårdens aktivitetsfond

Stiftelsen Sörgårdens aktivitetsfond har bildats i samband med att FUB Västra Blekinge upphörde som förening och Sörgården såldes 2021.

Fonden riktar sig till personer med Intellektuell funktionsnedsättning folkbokförda i Västra Blekinge (Karlshamn Olofström eller Sölvesborg).

Målet är att ge personer i denna grupp bidrag till att kunna genomföra en semesterresa eller gå på kultur- eller sportarrangemang.

Ideella föreningar eller privatpersoner som ideellt arrangerar aktiviteter för denna grupp kan också söka bidrag. Dessa aktiviteter kan vara motionsaktiviteter, teatergrupper, läsgrupper eller liknande fritidsaktiviteter.

Medel från fonden kan sökas vid följande tre perioder varje år. Januari-april, maj- augusti samt september-december