Ansökan och antagning

Här hittar du information om ansökan och antagning till gymnasiet. Antagningskansliet för västra Blekinge har hand om gymnasieantagningen för alla blivande gymnasieelever som bor i Karlshamn, Olofström och Ronneby.

Hitta på sidan

Viktiga datum för dig som elev

Gymnasievalet innehåller ett antal viktiga datum, såsom sista ansökningsdag och datum för omvalsperiod. Alla viktiga datum hittar du på skanegy.se.

Här gör du din ansökan

Oavsett vilken kommun du vill läsa i gör du din ansökan via webbtjänsten på skanegy.se.

Vid ansökan behöver du ett personligt lösenord. Du som går i årskurs 9 i grundskolan får ett lösenord via din studie- och yrkesvägledare. Om du inte går i skolan kan du mejla namn, adress och personnummer till antagningskansliet så får du ett lösenord.

Ansökan på blankett

Det går också ansöka genom att fylla i en blanketten som du hittar under relaterade dokument.

Blanketten skickas till:
Karlshamns kommun
Antagningskansliet
374 81  KARLSHAMN

Meritvärden

Meritvärden för samtliga program hittar du på skanegy.se.

Programutbud

Gymnasieskolan består av 18 nationella program som har olika inriktningar. Det finns yrkesprogram, högskoleförberedande program och fem olika introduktionsprogram.

Behörighet

Du har rätt att söka en gymnasieutbildning från och med det år du avslutar årskurs 9 på grundskolan och senast det år du fyller 19 år. Du får inte tidigare ha avslutat en gymnasieutbildning.

Fri kvot

Enligt Gymnasieförordningen kan ett begränsat antal platser avsättas för dem som på grund av särskilda omständigheter bör ges företräde framför övriga sökande eller kommer från skolor som har betyg som inte utan vidare kan jämföras med betygen från grundskolan.

Utländska betyg

Ungdomar under 18 år som är bosatta i utlandet hos sina vårdnadshavare likställs med sökande från den kommun där den sökta gymnasieutbildningen anordnas, om minst en av vårdnadshavarna är svensk medborgare.